Ekonomski fakultet iz Beograda donirao knjige i požarevačkoj školi

Ekonomski fakultet iz Beograda donirao knjige i požarevačkoj školi

Foto: Urban City / B.P.

Ekonomski fakultet u Beogradu donirao je 1.800 knjiga u ukupnoj vrednosti od oko1.500.000 dinara srednjim ekonomskim školama u Srbiji.

Knjige su upućene u biblioteke 40 srednjih škola, u 29 gradova i opština. Cilj donacije je da se ojačaju fondovi biblioteka u školama, đaci motivišu i zainteresuju za ekonomiju, ali i da unaprede svoje profesionalne kompetencije.

Ekonomski fakultet u Beogradu nastavlja tradiciju društvene odgovornosti u težnji da pomogne onima kojima je potrebna pomoć, edukacija i dodatna informisanost.

„Verujemo da će naša donacija obogatiti školske biblioteke ekonomskom literaturom širokog opusa, te da će to dodatno podržati nastojanja škola da svojim učenicima pruže podršku u unapređenju njihovih znanja i veština. Ovo je deo jedne kontinuirane saradnje Fakulteta sa srednjim školama u Srbiji koja se kao takva intenzivno neguje već 7-8 godina i podrazumeva, pored donacija knjiga i računarske opreme, saradnju na planu izrade novih nastavnih planova i programa, pružanje obuka nastavnicima ekonomske grupe predmeta kroz akreditovane seminare, podršku nacionalnim takmičenjima srednjoškolaca iz ekonomskih oblasti, kontinuiranu komunikaciju sa nastavnicima stručnih predmeta u školama kroz godišnja okupljanja nastavnika pod okriljem Fakulteta, a radi razmene iskustava i produbljivanja kompetencija u stručnim oblastima i metodici nastave. Ekonomski fakultet u Beogradu time nastoji da intenzivnije poveže srednje stručno sa tercijarnim nivoom obrazovanja, utičući i na taj način na percepciju mladih ljudi da je znanje instrument za građenje sopstvene karijere, ali i moć kojom se zaista može menjati svet“, izjavila je prof. dr Emilija Manić, Koordinator za saradnju sa školama Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Knjige koje su donirane su izdanja Ekonomskog fakulteta i domaćih autora, ali i prevodi udžbenika sa više jezika.

KOMENTARIŠI