Bez električne energije:

Ponedeljak 07.09.2020.

09:00 -13:00 u Požarevcu ul Miloša Pocerca – radovi na NN mreži

10:00 – 12:00 sela: Kumane, Topolovnik, Kisiljevo, Biskuplje, Đurakovo i deo Kalinovca – radovi na dalekovodu

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis
09:00 – 16:00 Manastir Gornjak (Petrovac)

Utorak 08.09.2020.

09:00-14:00 u Požarevcu ul.Jelene Ćetković – radovi na NN mreži

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis

Sreda 09.09.2020.

09:00 – 14:00 selo Dubravica od trafostanice kula prema gradu – radovi na NN mreži

08:00 – 13:00 selo Majilovac – od rešetkasto-stubne trafostanice prema cigan – mali

08:30 – 14:00 selo Radenka zaseoci Babaonj i Bešinjon

Četvrtak 10. 09.2020.

08:00-14:00 sela: Ram, Zatonje, Kalinovčić i deo Kalinovca

09:00 – 15:00 naselja: Turija,Turija-Dajša, Turija-Šumeće, Turija-Staro Selo, Rakova Bara i Rakobarski Vis

Petak 11. 09.2020.

08:00-14:00 sela: Ram, Zatonje, Kalinovčić i deo Kalinovca

09:00-14:00 deo naselja Dubravica od KBTS Dubravica 3 prema Batovcu

U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi.

KOMENTARIŠI