Ergela Ljubičevo dobija lavirint i automatski zalivni sistem

Ergela Ljubičevo dobija lavirint i automatski zalivni sistem

Grad Požarevac planira uređenje Ergele Ljubičevo.

U planu je naime, izgradnja lavirinta na oko 2,5 hektara unutar jedne od najstarijih ergela u Srbiji, a grad je raspisao tender za izradu projektne dokumentacije, odnosno idejnog rešenja za podizanje lavirinta.

Osim definisanja izgleda i gabarita lavirinta sa stazama, kako je navedeno, potrebno je predvideti i drvene osmatračnice, elemente urbane opreme – klupe i kante za smeće, automatski zalivni sistem za navodnjavanje sadnica, te ambijentalno osvetljenje.

Procenjena vrednost javne nabavke je 416.667 dinara bez PDV-a, a rok zainteresovanim ponuđačima da dostave ponude je 1. avgust.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Ergela Ljubičevo je inače, jedna od najstarijih ergela u Srbiji, osnovana 1858. godine po naređenju kneza Miloša Obrenovića. Ljubičevske konjičke igre se u Požarevcu po prvi put održavaju 1964. godine, a jedan od glavnih razloga je bio orijentacija ergele ka turizmu. Ergela se nalazi na desnoj obali Velike Morave, u blizini Požarevca i prostire se na površini od oko 320 hektara.

KOMENTARIŠI