Moravski most u Ljubičevu

Moravski most u Ljubičevu

Foto: Urban City // B.P.

Ove nedelje kao sliku nedelje predstavljamo vam most u Ljubičevu na Velikoj Moravi snimljen sa visine.

Foto: Urban City // B.P.

LjUBIČEVSKI MOST odoleva vremenu: Više od 100 godina postojanja i tri rušenja

KOMENTARIŠI