Foto: B.P.

Pored postojećih pozorišnih festivala, Požarevac priprema još jedan, sasvim originalan, pod nazivom „Viminacijum – mitovi stari i novi“ koji će se održavati na prostoru poznatog antičkog lokaliteta Viminacijum.

Činjenica da je Grad Požarevac vlasnik autorskih prava vezanih za ovu kulturnu manifestacija, a inicijator gradonačelnik Bane Spasović, svedoči o težnji da se, pored ostalog, istraže raznovrsne i suptilne umetničke veze između nekadašnje metropole rimske provincije Gornje Mezije i današnjeg administrativnog i kulturnog središta Braničevskog okruga.

Centar za kulturu Požarevac je već raspisao konkurs za idejna rešenja logotipa festivala i glavne glumačke nagrade „Zlatna fibula“. Rok za dostavljanje idejnih rešenja je 10. avgust 2018. godine. Festival je pozivnog i takmičarskog karaktera, a predviđeno je da se na njemu nadmeću profesionalna pozorišta iz Srbije, Podunavlja i šireg okruženja.

Dizajn zaštitnog znaka festivala bi trebalo da bude univerzalno upotrebljiv, jer će biti predstavljan na svim poznatim sredstvima grafičkog izražavanja, a sam izgled znaka trebalo bi da bude reprezent svih relevantnih odrednica vezanih za festival, od teme i smisla, preko poruke i simbolike, do mesta na kome će se festival održavati. Što se tiče vizuelnog oblika glavne glumačke nagrade, ona treba da bude umetničko-istorijska reminiscencija na vremena nastanka pozorišta i na ono mitološko u njemu, zatim na mesto na kom se festival održava, kao i to da simbolički povezuje kulture iz našeg okruženja.

Upravni odbor ustanove Centar za Kulturu Požarevac donosi odluku o odabiru idejnih rešenja, na osnovu predloga konkursne komisije. Rok za objavu rezultata je 15. avgust 2018. godine. Nagrada za dizajniranje logotipa i glavne nagrade, „Zlatne fibule“ jeste 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate.

foto: Urban City

Svrha i cilj ove kulturne manifestacije „Viminacijum – mitovi stari i novi“ jeste promovisanje pozorišnih vrednosti, uzdizanje glume kao glumačke profesije i kao kolektivnog umetničkog čina, isticanje značaja grada Požarevca i ustanove kulture Požarevca u kulturno-umetničkom životu kao i promovisanje Viminacijuma kao značajnog kulturno-istorijskog lokaliteta.

Predstave za festival bira selektor, po svom estetičkom kriterijumu i shvatanju tematike koja leži u osnovi programskog opredeljenja, a samog selektora imenuje Umetničko veće na predlog predsednika ili nekog od članova Veća.

Kriterijumi pri izboru predstava

Kriterijum pri izboru predstava zasnovan je na sadržaju koji se bavi mitom, mitskim događajima kao i mitskim ili istorijskim ličnostima nastalim u doba antičke i starorimske književnosti, pa i kasnijih epoha. Za festival se mogu kandidovati i predstave u čijoj osnovi se nalaze mitske ili istorijske ličnosti ili događaju iznikli kao inspiracija za tumačenje savremenih pojava i ličnosti iz sveta kulture, nauke, politike, književnosti i umetnosti, a koje u sebi pokazuju ili ističu mitološki entitet ili uticaj.

KOMENTARIŠI