Foto: Urban City / B.P.

Istraživačka ekipa koja radi na istraživanju arheološkog lokaliteta Viminacijum pronašla je ostatke trijumfalne kapije, koja se smatra jednim od zaštitnih znakova arhitektonskog nasleđa rimske civilizacije.

Istraživački tim, koji čine dr Saša Redžić, dr Ilija Danković, dr Mladen Jovičić, dr Angelina Raičković, kao i studenti Kristina Živković i Petar Kojadinović, pronašli su ostatke trijumfalne kapije na glavnoj viminacijumskoj ulici, odnosno decumanusu.

Slavoluci ili trijumfalne kapije su nastali u doba rimske republike sa ciljem da se proslavi pobeda i donošenje plena velikih vojskovođa, a reč je o slobodnostojećim građevinama, bilo da se radi o jednostavnom luku koji premošćuje ulicu, raščlanjenom tipu sa tri prolaza ili sa jednim prolazom u formi tetrapilona, kakav je pronađen u Viminacijumu.

Analiza materijala ukazuje na to da je viminacijumska trijumfalna kapija izgrađena krajem 2. veka ili najkasnije u prvoj deceniji 3. veka nove ere, a na osnovu očuvanih uklesanih slova sa tekstom ”CAES/ANTO” istraživači su ustanovili da je kapija izgrađena u čast rimskog imperatora Karakale, koji je u Viminacijumu označen za cezara, odnosno budućeg imperatora.

Imperator Karakala je poznat i po čuvenom Karakalinom ediktu (Constitutio Antoniniana de Civitate) iz 212. godine, prema kojem su svi slobodni stanovnici Rimskog carstva dobili rimska građanska prava.

Viminacijumska trijumfalna kapija bila je u formi tetrapilona sa jednim prolazom i poljem za natpis iznad lučnog dela, visoka nešto više od 10 i šira nešto više od šest metara, po čemu veoma liči na rimsku kapiju ”Arco del Gavi” u Veroni.

KOMENTARIŠI