Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama  i člana 17. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije, Gradski Štab za vanredne situacije na teritoriji grada Požarevca na sednici održanoj u ponedeljak, 3. juna 2019.  održao je sednicu na kojoj je doneo zaključak da u cilju blagovremenih priprema i preduzimanja preventivnih i operativnih mera kojim se sprečavaju ili ublažavaju posledica obilnih padavina, potrebno je da se u narednom periodu u slučaju potrebe stave u pripravnost nadležne službe javnih preduzeća koje su osposobljene za reagovanje u ovakvim situacijama, jer postoji mogućnost njihovog angažovanja, kao i da poverenici civilne zaštite u naseljenim mestima Rečica, Kličevac, Stari Kostolac, Ćirikovac, Klenovnik i Poljana budu u pripravnosti, da vrše osmatranje bujičnih potoka na svojoj teritoriji i da redovno obaveštavaju Štab za vanredne situacije Grada Požarevca.

Foto: Grad Požarevac

 

KOMENTARIŠI