Foto: Privatna Arhiva / Ustupljena fotografija

Već sada mnogi gradovi priobalnog područja Sjedinjenih Država imaju problema sa poplavama koje nastaju zbog visoke plime, ali stručnjaci Nase predviđaju da će od sredine 2030-ih imati još veće probleme zbog porasta nivoa mora, ali i zbog Mesečevog ciklusa.

Prema novom istraživanju, za desetak godina krenuće poplave koje će nadolaziti periodično na svakih mesec dana ili više, u zavisnosti od položaja Meseca, Zemlje i Sunca.

Kada se Mesec, Zemlja i Sunce međusobno nađu u određenom odnosu, njihovo gravitacijsko privlačenje deluje na okeane te bi se priobalni gradovi uskoro mogli da suoče sa poplavama koje će se događati svaki drugi dan, navode stručnjaci Nase.

„Nisko pozicionirana područja koja se nalaze u blizini mora sve više su izložena riziku od poplava, a to će se samo pogoršavati. Kombinacija gravitacijskog privlačenja Meseca, porastna nivoa mora i klimatskih promena dovešće do još jačih poplava na obalama Sjedinjenih Država, ali i širom sveta“, naglašava Bil Nelson, rukovodilac Nase.

Kako Mesec utiče na nivo mora

Odgorov leži u naučno poznatom fenomenu da Mesec svakih 18,6 godina prolazi kroz ciklus male promene orbite koja se naziva Mesečevo mirovanje. Ova pojava je prvi put zabeležena 1728. godine.

Mesec svakodnevno utiče na pojavu plime i oseke, ali uticaj njegove gravitacione sile nije svake godine jednak jer tokom perioda od 18,6 godina menja orbitu i menja svoj položaj u odnosu na Zemlju. Zato se ove promene odražavaju na plimu i oseku.

U prvoj polovini ovog ciklusa Mesec uzrokuje plimu koja je niža od proseka i oseku koja je veća. U drugoj polovini plima se povećava, a oseka smanjuje. Zahvaljujući ovakvim lunarnim ciklusima koji traju 18,6 godina ne dolazi do porasta nivoa mora, dok u narednim se to dešava.

Međutim, s obzirom na globalni porast nivoa mora plime postaju sve veće, i zato će uskoro biti sve više problema sa poplavama.

Mesec ulazi u fazu ciklusa u kome se plime pojačavaju, ali za sada još uvek ne uzrokuje značajnije poplave. Međutim, sredinom 2030-ih udružena sa globalnim porastom nivoa mora, plimni talasi će ugroziti gotovo sve priobalne oblasti, navode iz Nase.

KOMENTARIŠI