INVESTICIJA OD 2 MILIONA DINARA: Otvoren kabinet za laboratorijske tehničare u Medicinskoj...

INVESTICIJA OD 2 MILIONA DINARA: Otvoren kabinet za laboratorijske tehničare u Medicinskoj školi

Foto: Urban City

Danas, 8.maja,  gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović,
povodom Dana medicinske škole, otvorio je kabinet za laboratorijske tehničare u ovoj školi.

Foto: Urban City

Direktor Medicinske škole u Požarevcu Dragan Novičić ovom prilikom se zahvalio gradončelniku Požarevca za značajnu investiciju koju je lokalna samouprava dala Medicinskoj školi. “U Medicinskoj školi danas otvaramo kabinet za laboratorijske tehničare. Mi od 2017/2018. godine imamo jedno odeljenje laboratorijskih tehničara koje smo upisali posle 22 godine, poslednja generacija laboratorijskih tehničara pre ove završila je 1995. godine… Lokalna samouprava je izdvojila značajna sredstva, oko 2 miliona dinara je uloženo u ovaj kabinet”, rekao je između ostalog Novičić.

Foto: Urban City

Gradonačelnik Požarevca izrazio je zadovoljstvo zbog realizacije ovako velike investicije i zbog zadovoljnih lica učenika i profesora koja će od sada imati uslove koji su potrebni za obavljanje školske nastave. Spasović je podsetio da je Grad Požarevac u prethodne tri godine investirao blizu 100.000 evra u Medicinsku školu, što možda i nije dovoljno, jer ima još potrebe za radove na uređenju unutrašnjosti objekta ove škole. Spasović je naglasio da će Medicinska škola i dalje imati podršku lokalne samouprave i najavio da će  ove godine biti opredeljena sredstva rebalansom budžeta za uređenja škole.

Foto: Urban City

ISTORIJAT ŠKOLE

Srednja medicinska škola u Požarevcu osnovana je Rešenjem Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRS br. 719 od 11.08.1947. godine, kao škola za lekarske pomoćnike – medicinske sestre. U prvoj godini svog postojanja započela je rad u školskom objektu, sadašnjoj zgradi ZZ Jedinstvo, u Nemanjinoj ulici br. 7, pod imenom Škola za lekarske pomoćnike. Prvobitno je bila internatskog tipa. Te školske 1947/48. godine upisano je jedno odeljenje.

Najveći problem od osnivanja škole bio je problem školskog prostora. Svoj vaspitno-obrazovni rad od školske 1948/49. do 1961/62. godine škola je obavljala u novom školskom objektu u ul. Jovana Šerbanovića br. 6 (danas Ekonomsko-trgovinska škola). Na sastanku direktora srednjih medicinskih škola 29.11.1952. god. po novim planovima dotadašnje trogodišnje stručne škole prerastaju u četvorogodišnje.

Početkom šezdesetih škola prolazi kroz određene promene. Odlukom opštinskih organa 1962. godine škola je preseljena u novi objekat u ulici Lole Ribara br. 6, u bivšu zgradu Požarevačkog ženskog društva (u tzv. zgradu ”Petrikine škole”, uglednog trgovca toga vremena i velikog zadužbinara Petra Nikolajevića Petrike), gde se nalazi i danas.

U godinama koje slede otvaraju se novi obrazovni profili:

– 01.09.1961. – sanitarni tehničar, laboratorijski tehničar

– 01.09.1962. – zubni tehničar

Dobijeni objekat škola je delila sa osnovnom školom “Dositej Obradović”. Tokom nastupajućih godina škola je osvajala jenu po jednu prostoriju i širila se na susedne prizemne zgrade, koje od 1972. godine prelaze u vlasništvo škole.

Pored navedenih obrazovnih profila, počinje se sa otvaranjem novih:

– 01.09.1980. – medicinska sestra – akušer

– 01.09.1993. – pedijatrijska sestra – tehničar

– 01.09.1995. – farmaceutski tehničar

– 01.09.1998. – žensko – muški frizer

Oktobra 1998. godine otpočeli su radovi na dogradnji oko 1018.99 m2 školskog prostora. Završetkom objekta rešen je nedostatak učioničkog prostora čime su se stvorili uslovi da se nastava u potpunosti odvija u savremenim uslovima funkcionalnog prostora. Navedeni poslovi su završeni i škola je dobila upotrebnu dozvolu 17. novembra 2008. godine.

Naziv Medicinska škola ”Dulić dr Vojislav” promenjen je u ”Medicinska škola” 10.12.2002. godine. Škola pokriva dva okruga: Braničevski i Podunavski okrug. Interesovanje učenika i njihovih roditelja za školovanje u ovoj školi je veliko. Zbog toga perspektivni plan razvoja treba temeljiti na planovima razvoja obrazovanja opštine, regiona i Republike, na praćenju potreba za ovom vrstom škole, na planiranju mreže škola, na funkciji škole u vertikalnom povezivanju sistema obrazovanja i vaspitanja i na kulturnoj i socijalnoj funkciji škole.

Nova stremljenja društva i države ka modernim tehnologijama uticaće na inoviranje ciljeva srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, a time i njeno približavanje drugim evropskim zemljama. Zbog toga će stručno obrazovanje među kojima je i obrazovanje iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite biti fokusirano na jačanje stručnog znanja, sposobnosti i veština za savladavanje promenljivih zahteva u društvu, a što teba da omogući mladim ljudima spremnost za nove profesionalne izazove. Pored ovoga, kod mladih se mora razvijati spremnost i sposobnost za stručno usavršavanje i doškolovavanje čime će se postizati nužno usaglašavanje kvalifikacija i diploma u našoj zemlji sa evropskim i svetskim standardima. Prilagođavanje sistema obrazovanja strategiji razvoja društva i privrede počelo je postupnim uvođenjem reforme u nastavne planove i programe škola i predstavlja uvod u radikalne promene obrazovanja koje tek predstoje.

KOMENTARIŠI