Nov kabinet farmaceutskih tehničara u Medicinskoj školi u Požarevcu

Nov kabinet farmaceutskih tehničara u Medicinskoj školi u Požarevcu

Medicinska škola u Požarevcu obeležava 76 godina od početka rada.

Povodom Dana škole, gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović sa saradnicima obišao je danas ovu obrazovnu ustanovu u kojoj je u prethodne dve godine Grad Požarevac uložio 11.918.740 dinara.

-U tom periodu, između ostalog, urađen je projekat za sanaciju vlage, nabavljen novi kancelarijski nameštaj, a u toku su radovi na sanaciji “Petrikine škole”. Medicinska škola je u sklopu ovih investicija opremila kabinet farmaceutskih tehničara novom opremom, uz čiju pomoć će još više unaprediti nastavu iz ove oblasti, rekao je Pavlović.

Za ovu Godinu Grad Požarevac opredelio je za adaptaciju dela škole koji se zove “Petrikina škola” 8 miliona dinara. Pored ovog iznosa obezbeđeno je i 664.000 dinara za nabavku medicinske opreme za potrebu obrazovanja i opremanje kabineta.

Pored laboratorije, adaptirane su četiri učionice, hodnik. Uskoro će biti oformljene dve nove kancelarije u upravnom dleu škole.

Pavlović je ovom prilikom čestitao Dan škole Medicinskoj školi.

ISTORIJAT ŠKOLE

Srednja medicinska škola u Požarevcu osnovana je Rešenjem Saveta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRS br. 719 od 11.08.1947. godine, kao škola za lekarske pomoćnike – medicinske sestre. U prvoj godini svog postojanja započela je rad u školskom objektu, sadašnjoj zgradi ZZ Jedinstvo, u Nemanjinoj ulici br. 7, pod imenom Škola za lekarske pomoćnike. Prvobitno je bila internatskog tipa. Te školske 1947/48. godine upisano je jedno odeljenje.

Najveći problem od osnivanja škole bio je problem školskog prostora. Svoj vaspitno-obrazovni rad od školske 1948/49. do 1961/62. godine škola je obavljala u novom školskom objektu u ul. Jovana Šerbanovića br. 6 (danas Ekonomsko-trgovinska škola). Na sastanku direktora srednjih medicinskih škola 29.11.1952. god. po novim planovima dotadašnje trogodišnje stručne škole prerastaju u četvorogodišnje.

Početkom šezdesetih škola prolazi kroz određene promene. Odlukom opštinskih organa 1962. godine škola je preseljena u novi objekat u ulici Lole Ribara br. 6, u bivšu zgradu Požarevačkog ženskog društva (u tzv. zgradu ”Petrikine škole”, uglednog trgovca toga vremena i velikog zadužbinara Petra Nikolajevića Petrike), gde se nalazi i danas.

U godinama koje slede otvaraju se novi obrazovni profili:

– 01.09.1961. – sanitarni tehničar, laboratorijski tehničar

– 01.09.1962. – zubni tehničar

Dobijeni objekat škola je delila sa osnovnom školom “Dositej Obradović”. Tokom nastupajućih godina škola je osvajala jenu po jednu prostoriju i širila se na susedne prizemne zgrade, koje od 1972. godine prelaze u vlasništvo škole.

Pored navedenih obrazovnih profila, počinje se sa otvaranjem novih:

– 01.09.1980. – medicinska sestra – akušer

– 01.09.1993. – pedijatrijska sestra – tehničar

– 01.09.1995. – farmaceutski tehničar

– 01.09.1998. – žensko – muški frizer

Oktobra 1998. godine otpočeli su radovi na dogradnji oko 1018.99 m2 školskog prostora. Završetkom objekta rešen je nedostatak učioničkog prostora čime su se stvorili uslovi da se nastava u potpunosti odvija u savremenim uslovima funkcionalnog prostora. Navedeni poslovi su završeni i škola je dobila upotrebnu dozvolu 17. novembra 2008. godine.

Naziv Medicinska škola ”Dulić dr Vojislav” promenjen je u ”Medicinska škola” 10.12.2002. godine. Škola pokriva dva okruga: Braničevski i Podunavski okrug.

Danas, nastava se odvija u tri školske zgrade (Upravna zgrada, tzv. Petrikina škola i Nova zgrada), na površini od 2345.04m2 školskog prostora, koji se nalazi na parcelama od 18,24 i 11,80 ari. Upravna zgrada i tzv. Petrikina zgrada su objekti pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i značajni su zbog svoje istorijske i arhitektonske vrednosti. Škola ima dva manja školska dvorišta i drugim prostorom ne raspolaže.

Ozbiljan nedostatak škole predstavlja nepostojanje fiskulturne sale. Nastava fizičkog vaspitanja se odvija u hali Sportskog centra Požarevac.

KOMENTARIŠI