Izglasan budžet Grada Požarevca u visini od skoro 6 milijardi dinara

Izglasan budžet Grada Požarevca u visini od skoro 6 milijardi dinara

Prema predlogu Gradskog veća, naredne godine bi trebalo očekivati prihod od 3,4 milijarde dinara, što uz neutrošena sredstva iz 2018. godine ukupno iznosi 5,9 milijardi

Odbornici Skupštine grada Požarevca okončali su godinu odlukom  o budžetu za 2019. godinu, koji iznosi skoro 6 milijardi dinara.

Prema predlogu Gradskog veća, naredne godine bi trebalo očekivati prihod od 3,4 milijarde dinara, što uz neutrošena sredstva iz 2018. godine ukupno iznosi 5,9 milijardi. Od te sume, uz tekuće troškove funkcionisanja lokalne samouprave i direktnih i indirektnih korisnika, najveći deo novca planiran je za kapitalna ulaganja, tačnije 2,95 milijardi dinara. Sredstva će u najvećem iznosu biti opredeljena za očuvanje vodnih resursa, odlaganje otpada i putnu infrastrukturu.

Sudeći po tome i kako ga je obrazlažući okarakterisao gradonačelnik Požarevca Bane Spasović, budžet za 2019. godinu je investicioni.

Pre ove Odluke, odbornici su se izjasnili o Programu korišćenja Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu, i o merama unapređenja uslova života na teritoriji Grada Požarevca.

Foto: Urban City

Zamenik gradonačelnika Saša Pavlović obrazložio je da su sredstva raspoređena  u skladu sa razvojnom politikom Grada. Budžetski fond koji se puni preko ekološke takse zbog zagađivanja životne sredine raspolagaće sa blizu 624 miliona dinara.

Sredstva bi trebalo da budu utrošena na 36 projekata, od očuvanja vodnih resursa i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, preko JKP „Vodovod i kanalizacija“, kao i na održavanje higijene i zaštitu zemljišta preko Javnog preduzeća „Komunalne službe“. Za ova dva preduzeća iz Fonda će biti izdvojena sredstva za nabavku potrebne opreme i vozila.

Projektima kojima se štiti vazduh od zagađenja ulažu se u širenje toplifikacione mreže, suzbijanje ambrozije i ozelenjavanje. Pavlović je najavio i izradu projekta za izgradnju prepumpne stanice kod Ćirikovca, koja bi omogućila širenje toplifikacionog konzuma u Požarevcu u drugoj i trećoj visinskoj zoni.

Iz Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za Gradsku opštinu Kostolac izdvaja se 28 miliona dinara, uglavnom za izgradnju vodovodne mreže i fekalne kanalizacije u naseljima Kanal, Didino selo i Kolište.

Investiraće se kao i prethodnih godina u školske objekte oko 100 miliona dinara, dok će za PU Ljubica Vrebalov za 5-6 objekata biti izdvojeno 56 miliona dinara. Kada je u pitanju populaciona politika Skupština Grada Požarevca je usvojila odluku da se svim novorođenim bebama u 2019. godini uruči poklon paket i Požarevac je prisutupio pokretu 3+, koji omogućava karticu sa popustima u određenim prodajnim objektima. Usvojeni su planovi poslovanja JP i ona će imati puno posla u narednoj godini.

KOMENTARIŠI