Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca

Foto: Urban City / B.P.

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brze saobraćajnice državnog puta IB reda, Autoput E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac)-Požarevac (Obilaznica)-Veliko Gradište-Golubac (brze saobraćajnice IB reda, poddeonica 1: od k 0+000 do km 23+075, nosioca projekta JP ,,Putevi Srbije”, Bulevar kralja Aleksandra br. 282 Beograd, obaviće se u kancelariji broj 115 Gradske uprave Požarevac, svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 sati.

Rok za dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je do dana određenog za javnu prezentaciju i raspravu.

Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu biće održana u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca u sali 11, u ulici Drinskoj br. 2 u Požarevcu, dana 23.12.2021. godine u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

KOMENTARIŠI