Širi se Novo groblje u Požarevcu

Širi se Novo groblje u Požarevcu

Foto: Urban City // B.P.

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove, Odsek za prostorno, urbanističko planiranje, pripremu i praćenje izrade planske dokumentacije Gradske uprave Grada Požarevac objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta radi proširenja postojećeg groblja izrađen od Privrednog društva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva  „URBANIKA“  d.o.o. Beograd.

Podnosilac zahteva je JKP „Komunalne službe“ Požarevac.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 2.04.2024. godine , zaključno sa 9.04.2024. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-676.

KOMENTARIŠI