Foto: Urban City // B.P.

Pretposlednjeg dana septembra ove godine okončana je javna nabavka usluge izviđanja i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava radi proširenja Novog groblja u Požarevcu. Ovog puta uspešno.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine je tender bio uspešan, ovaj posao obavljaće Nevladina humanitarna organizacija za protivminsku akciju “In Demining” iz Bosne i Hercegovine.

Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 4.785.000 dinara. Rok izvršenja radova je 25 radnih dana.

Ukupna površina na kojoj će se izvršiti usluge ispitivanja na NUS, snimanje i otklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava je 12.500 m2, što predstavlja deo Projekta za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na lokaciji „Novo groblje – Mogila-1″.

Izvođač radova na čišćenju parcele od mina, dužan je da tu svoju obavezu izvrši na dubini od minimalno tri metra. Po završetku ugovorenog posla, obavezan je da naručiocu izda uverenje, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da je parcela u potpunosti bezbedna za rad i upotrebu, kako za posetioce, tako i za zaposlene na Novom groblju.

Novo groblje, otvoreno pre više od 20 godina na putu ka Velikom Gradištu, prostire se na 18 hektara i ima preko 6.000 grobova.

KOMENTARIŠI