Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 05. i 13.06.2017. godine u vremenu od 07,00 do 18,00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.

 Foto: Ministarstvo odbrane
Foto: Ministarstvo odbrane

1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.
2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.
3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamena i predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

 Foto: Ministarstvo odbrane
Foto: Ministarstvo odbrane

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

KOMENTARIŠI