Kako da ne dovedete vaš posao u rizik – Počnite sa migracijom...

Kako da ne dovedete vaš posao u rizik – Počnite sa migracijom analitike na vreme!

Najava da će doći ne do promene, nego do potpune zamene trenutne verzije Google analitike, izazvala je pravu pometnju među marketinškim stručnjacima. Google analitika 4 (GA4) 1. jula 2023. godine donosi velike promene i potrebno je upoznati se sa njima na vreme.

Važno je naglasiti neophodnost što ranije migracije kako biste bezbedno, precizno i u roku sačuvali svoje istorijske podatke. Osim toga, sve kompanije koje pravilno vode stranice želeće da budu ispred konkurencije i upoznaju se sa svim novinama, podese sve parametre i spremno krenu u kreiranje marketinških kampanja. Ne dozvolite sebi da zaostajete za svima i ugozite svoje poslovanje jer transformacije ove vrste zahtevaju vreme i strpljenje.

Osnovne razlike Univerzalne i GA4 analitike

Prioriteti kompanija i načini poslovanja se vremenom menjaju, prilagođavaju i evoluiraju, što znači da su neophodne i nove, poboljšane verzije analitike, kako bi praćenje podataka bilo olakšano. Do sada, merenje podataka se prikupljalo na osnovu prikaza sesija i stranica. GA4 će potpuno promeniti ovaj način rada, jer će pristupati prikupljanju podataka na osnovu događaja i interakcija. Poboljšan model podataka će bolje i preciznije pokazati kretanje potrošača. Takođe, izveštavanje će izgledati prilično drugačije. UA je bazirana na ograničenom izveštavanju, dok će nova GA4 verzija ponuditi više mogućnosti, poput kontinualnog cross-device i cross-platform izveštavanja. Praktično, biće eliminisan veliki broj slepih tačaka i poslovanje će biti unapređeno i olakšano.

Kako započeti proces migracije?

Ne postoji jednostavan način da se ceo proces migracije brzo završi i svi dosadašnji podaci lako prenesu iz jedne verzije u drugu. Ovo posebno važi za sve one kojima je potrebna kompletna i sigurna GA4 migracija za E-commerce kako biste iskoristili sve prednosti ove platforme i imali obučen marketinški tim. Ukoliko želite da se informišete, možete da pogledate detaljan vodič koji su napravili stručnjaci iz Four Dots tima i saznate koje korake je potrebno da preduzmete. Ipak, imajte na umu da se radi o kompleksnom poslu i ukoliko niste sigurni da li sve možete sami da uradite ili jednostavno nemate dovoljno vremena, možda je bolja opcija da migraciju prepustite stručnjacima.

Vreme je važno

Bitno je naglasiti da stare podatke nije bilo moguće uklopiti u novu analitiku jer sve kreće praktično od početka, sa prelaskom na nove načine praćenja. Stoga je potrebno što pre preći na novi sistem procene, kako biste imali mogućnost blagovremenog praćenja novih podataka. Ukoliko na vreme krenete sa migracijom, ostaćete ispred svojih konkurenata kojima se može desiti da 1. jula ostanu na nula podataka, bez prostora za upoređivanje i dalje manevrisanje. Ne zaboravite da je vreme od ključnog značaja ne samo zbog celokupnog procesa migracije, nego i zbog podešavanja parametara neophodnih za pravilno analiziranje i bitnih za dalji tok poslovanja.

Zašto je prelazak na GA4 prioritet?

Pouzdana analitika i pravilno praćenje događaja su važan deo povećanja prodaje i konverzija. Univerzalna analitika svakako ima dobrih strana, ali migracija na GA4 bi trebala da bude prioritetna stavka uzimajući u obzir da ćete dobiti potpuno nove analitičke uvide. Na ovaj način, moći ćete da svoje poslovanje nastavite u pravom smeru jer ćete bolje razumeti načine na koje klijenti stupaju u interakciju sa vašim veb stranicama. Takođe, videćete i sve glavne kanale koje koriste prilikom navigacije. U marketinškom svetu koji se menja, ne želite da budete zatečeni nespremni i bez istorijskih podataka. Ako želite da povećavate prodaju i konverziju, obzirom na najvaljene promene, biće potrebno da znate kako da koristite sistem i interfejs za izveštavanje.

Prednosti GA4 analitike

Google je uvideo potrebu i prostor za poboljšanje analize podataka, tako da je realno očekivati isključivo pozitivne promene i iskoristiti sve prednosti novog sistema. Pošto će proces prikupljanja i obrade podataka biti efikasniji i brži, kreiranje ciljanih marketinških kampanja će biti znatno olakšano. Takođe, osim što će vam omogućiti detaljnije razumevanje ponašanja vaših klijenata, GA4 će obraćati više pažnje na njihovu privatnost u poređenju sa prethodnim verzijama. Moći ćete da pratite kretanje poseta, što omogućava bolje brendiranje i razvoj strategija.

Vreme je ključno kada se radi o prelasku na GA4, pa pokušajte da se informišete o svemu što vas interesuje i što pre uđete u proces migracije kako biste unapredili svoje poslovanje i išli u korak sa konkurencijom.

KOMENTARIŠI