Koje uredbe važe a koje više ne ukidanjem vanrednog stanja

Koje uredbe važe a koje više ne ukidanjem vanrednog stanja

Foto: Pixabay // ilustracija

Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji prestale su da važe neke uredbe donete za vreme njegovog trajanja, među kojima i mnoge ekonomske.

Donet je Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila.

Neke uredbe koje su prestale da važe donošenjem ovog zakona su ona o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19, kao i ona o korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Takođe, ukinuta je i Uredba koja je ograničavala maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja. Ovo znači da više neće važiti najviše propisane cene maski i rukavica.

Još neke ekonomske uredbe su ukinute.

Ukinuta je Uredba o dodatnom zaduživanju za vreme vanrednog stanja uzimanjem kredita, emitovanjem državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu i davanjem garancija Republike Srbije.

Kada je reč o transportu robe, Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja takođe je ukinuta.

Ekonomske uredbe koje nastavljaju da važe do stupanja na snagu odgovarajućih zakona su Uredba o ulaganju za vreme vanrednog stanja deviznih sredstava kojima upravlja Agencija za osiguranje depozita,

Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, Uredba o postupku za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti,

Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja, Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Takođe, nastaviće na da važe i Uredba o potvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19, Uredba o merama u drumskom saobraćaju, Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja.

Nastavljaju da važe i Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19, Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usred bolesti COVID-19, Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19, Uredba o izmeni opštih prihoda i primanja, rashoda i izdataka budžeta Republike Srbije za 2020. godinu radi otklanjanja štetnih posledica usled bolesti COVID-19, Uredba o pomeranju roka za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica, kao i Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Ostale odredbe Ukaza možete pogledati ovde.

KOMENTARIŠI