KRAJ papirnih faktura! Ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat...

KRAJ papirnih faktura! Ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis!

Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata

Vlada Srbije učinila je još jedan korak u pravcu efikasnijeg, racionalnijeg i jeftinijeg poslovanja: računovodstvene isprave, uključujući fakture, ne moraju da se štampaju niti da sadrže pečat i potpis.

Ministar finansija Dušan Vujović i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa, saopštila je Vladina Kancelarija za saradnju sa medijima.

Objašnjenjem koje će biti dostavljeno nadležnim organima i institucijama definisano je da pravna lica i preduzetnici mogu izdavati fakture u papirnom ili elektronskom obliku.

Ključno objašnjenje odnosi se na to da nije obavezno štampanje fakture koja je izvorno nastala u elektronskom obliku, niti da se na eventualno odštampan dokument stavlja otisak pečata kako bi se smatrao validnim.

Elektronska faktura je validna u elektronskom obliku, bez potpisa i pečata, ne mora da se štampa i ne mora da se šalje poštom.

Faktura koja je izvorno nastala u papirnom obliku ne mora da sadrži pečat i potpis odgovornog lica. Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom takođe ne mora biti potpisana elektronskim potpisom.

“Primenom ovog propisa, eliminišu se veliki nepotrebni troškovi i olakšava poslovanje”, istakla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. “Ušteda novca, papira i vremena, znači brže, efikasnije i racionalnije poslovanje, u skladu sa savremenim standardima”, naglasila je Brnabićeva, navodi se u saopštenju.

KOMENTARIŠI