Foto: Pixabay // ilustracija

Iako na nedeljnom nivou brojimo više od hiljadu novih korisnika, tek četvrtina građana Srbije registrovana je na portalu E-uprave. Praksa “fali ti jedan papir”, pogotovu na lokalu, još nije iskorenjena.

“Postoji i dalje određen broj službenika, posebno na lokalu, koji traži još uvek jedan papir, ali toga je sve manje, tako da i ovo što danas radimo ide u prilog tome da i oni razumeju ustvari u potpunosti šta su prioriteti državne uprave u tom aspektu”, ističe Brnabićeva.

U oblasti digitalne interakcije države sa građanima, Srbija je treća na svetu, a prema rečima predstavnika Svetske banke, fokus treba staviti na potrebe građana korisnika.

“Srbija danas predvodi u ovoj oblasti i Svetska banka uvažava ove napore i daje podršku daljem napredovanju kroz digitalne projekte. Neophodna je strategija kojom će se usluge stalno razvijati, ali i da se privuku digitalni talenti i da se pripremi budžet za to”, kaže Tiago Pieksoto, koordinator Svetske banke za digitalne vlade i “GovTech” za Zapadni Balkan.

Nedavno su UN, u izveštaju za 2022. godinu, prepoznale Srbiju kao jednu od 10 zemalja koje su najviše napredovale u digitalizaciji javne uprave.

KOMENTARIŠI