Svi osiguranici koji su podneli zahteve za zamenu stare, papirne zdravstvene knjižice, i oni koji to učine do 31. decembra, kada ističe rok za podnošenje zahteva za zamenu, do izdavanja nove zdravstvene kartice lečiće se – na potvrdu. Kako “Novosti” saznaju u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, potvrde o podnošenju zahteva koje se budu izdavale od 16. decembra važiće neograničeno, odnosno sve do izdavanja zdravstvene kartice, dok one izdate pre ovog roka važe samo 30 dana, pa će oni koji u tom roku ne dobiju karticu morati ponovo da stanu u red, ovoga puta za potvrdu.

 Potvrde se izdaju u filijalama RFZO pojedincima ili firmama za sve zaposlene, pri podnošenju zahteva za zamenu zdravstvene isprave.

Ovo praktično znači da niko ko je podneo zahtev za izdavanje zdravstvene kartice, ali je još nije dobio, nema razloga da strepi kako će ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu posle 31. decembra, kada najvećem broju osiguranika kojima se knjižice overavaju na šest meseci prestaje da važi overa.

– Svi zdravstveno osigurani posle 1. januara 2017. zdravstvenu zaštitu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvarivaće na osnovu uredno overene isprave o osiguranju: zdravstvene knjižice, zdravstvene kartice ili potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite (obrazac PZK). Zdravstvene ustanove su dužne da im pruže potrebnu zdravstvenu zaštitu bez obzira na to koju uredno overenu ispravu o osiguranju poseduju – kažu za “Novosti” u Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja.

Zahteve za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja podneo je 4.723.461, od ukupno 6.845.749 zdravstveno osiguranih stanovnika Srbije, pa je već sasvim izvesno da neće svi uspeti da zamene zdravstvenu ispravu do kraja meseca.

Da li će rok za podnošenje zahteva, koji ističe 31. decembra, biti produžen, još se ne zna, iako su u filijalama RFZO velike gužve, bez obzira na to što zahtev može da se podnese i elektronski, i na šalterima pošta.

Nove zdravstvene isprave sporo stižu i onima koji su podneli zahtev, jer Zavod za izdradu novčanica mesečno može da odštampa 350.000 zdravstvenih kartica.

– Zbog izuzetno velikog broja zahteva za zamenu zdravstvenih isprava i relativno ograničenih kapaciteta Zavoda za izradu novčanica, važeći rok potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite na obrascu PKZ od 30 dana postao je nerealan – kaže za “Novosti” Verica Lazić, direktorka RFZO. – Upravni odbor RFZO je usvojio izmene Pravilnika o zdravstvenoj ispravi kojima je uveden neograničen rok potvrde, to je objavljeno u “Službenom glasniku” i stupa na snagu 16. decembra.

 

KOMENTARIŠI