Osiguranici, koji su dobili nove zdravstvene knjižice, uz legitimaciju su dobili i PIN. Kombinacija od četiri cifre mnoge je zbunila, pa su se našoj redakciji javljali građani sa pitanjima: čemu služi taj “kod”, da li moraju da ga nose sa sobom kad idu kod lekara, šta da rade ako ga izgube. Bilo je i onih koji kažu da se brojke uopšte ne vide. U RFZO kažu da se PIN koristi za preuzimanje najažurnijih podataka iz baze Fonda, putem aplikacije “KZO čitač”.

Kako objašnjavaju u RFZO, PIN služi da osigurano lice ili zdravstvena ustanova imaju uvid u najnovije podatke o zdravstvenom osiguranju konkretnog lica. Pošto više nema šestomesečnog overavanja knjižica lepljenjem markica, što je bilo potvrda da su plaćeni doprinosi i da lice može da ide kod lekara, to se sada proverava unošenjem PIN-a. U pomenutoj aplikaciji potrebno je kliknuti na dugme “Sinhronizuj”, nakon čega će se otvoriti polje za unos PIN-a, a nakon toga će se na ekranu pojaviti tražene informacije.

– U slučajevima da se brojevi koji označavaju PIN ne vide ili ga osigurano lice izgubi, potrebno je da se obrati matičnoj filijali RFZO, gde će dobiti novi – navode u RFZO. – Ukoliko je reč o poslodavcima koji su dobili pakete sa zdravstvenim karticama i brojevima PIN koji nisu čitki ili nisu vidljivi uopšte, procedura je ista. Po prijemu primedaba, RFZO će se obratiti Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca, od koga će se tražiti proizvodnja i dostava novih PIN-ova.

Dosadašnja iskustva u korišćenju PIN-a, kako ističu u RFZO, pozitivna su, s obzirom na to da se uvidom u bazu podataka mogu videti najsvežiji podaci o osiguraniku, bez potrebe da se ide na šalter RFZO.

– Najčešći problemi koji su zabeleženi odnose se na nedovoljnu zainteresovanost zaposlenih u zdravstvenim ustanovama – kažu u RFZO. – Oni često i ne upotrebe mogućnost za sinhronizovanje podataka u aplikaciji “KZO čitač” što zahteva korišćenje PIN-a.

POTVRDA

Građani koji još nisu dobili nove zdravstvene legitimacije, lekarsku pomoć mogu potražiti uz stare knjižice i to u periodu na koji su overene.

Ako i po isteku tog roka ne dobiju novu plastificiranu karticu, a predali su zahtev, zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti samo uz potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite, koju izdaje matična filijala RFZO.

 

KOMENTARIŠI