Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Ukoliko ste zaposleni, ali niste sigurni da vam poslodavac uplaćuje doprinose za PIO, u svakom trenutku možete da ga proverite preko elektronskog servisa PIO fonda.

1. korak

U nadležnoj filijali Fonda uzmite zaštićeni PIN kod. On se dobija popunjavanjem zahteva i uz identifikaciju ličnom kartom. Jednom dobijeni kod možete koristiti trajno, za više elektronskih servisa Fonda PIO, a svi su namenjeni građanima i poslodavcima i nalaze se na naslovnoj strani sajta www.pio.rs.

2. korak

Elektronskim servisima se pristupa ukucavanjem JMBG, PIN koda i verifikacionog sistemskog koda, čime je omogućena potpuna zaštita podataka kojima ste pristupili i sigurnost uvida.

3. korak

Ukoliko želite još veću sigurnost, PIN kod koji ste dobili možete zameniti u bilo koji šestocifreni broj kroz opciju promena PIN-a, koja vam je dostupna na sajtu Fonda. Nije moguće koristiti vaš PIN kod u kombinaciji sa bilo kojim drugim JMBG.

4. korak

U slučaju da 10 puta unesete pogrešan PIN kod prilikom prijave, biće vam automatski blokiran pristup podacima. U tom slučaju, da biste ponovo mogli da pristupate svojim podacima, morate se obratiti najbližoj filijali Fonda sa zahtevom za izdavanje novog PIN-a.

5. korak

U slučaju gubitka ili zaboravljanja PIN koda javite se u najkraćem roku najbližoj filijali Fonda sa zahtevom za izdavanje novog. Izdavanje koda je besplatno, a odgovornost zbog lične zloupotrebe snosi lično korisnik.

KOMENTARIŠI