Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Od 1. septembra banke bi mogle da vrate u primenu stare cenovnike iz perioda od pre avgusta 2022, kojima su propisane više naknade u odnosu na sadašnje.

Tada ističe period od godinu dana “mirovanja” tokom kojeg banke nisu smele da podižu provizije i istovremeno su morale da spuste tarfie za 30 odsto ako su ih povećavale počev od 2021.

Od septembra prošle do 1. septembra ove godine banke, po dogovoru sa Narodnom bankom Srbije, nisu podizale svoje provizije i naknade. Štaviše, one koje su ih podizale od početka 2021, morale su u septembru 2022. da ih snize za 30 odsto ili vrate na pređašnje stanje. Sada ovo „mirovanje“ ističe, a banke od 1. septembra mogu ponovo da „aktiviraju“ svoje stare cenovnike, što bi značilo veću cenu usluga od dosadašnje.

Mimo toga, novi propisi podrazumevaju da svaka banka 45 dana ranije obavesti NBS o nameri da podigne tarife.

U centralnoj banci podsećaju da je NBS kao trajnu meru donela Odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama, kojom je ograničena cena paketa platnog računa sa osnovnim uslugama, a koji je na raspolaganju svim građanima, na maksimalan iznos od 150 dinara i kojom je propisana garantovana sadržina ovog platnog računa.

KOMENTARIŠI