Najčešća pitanja o gripu

Najčešća pitanja o gripu

Influenca odnosno grip je akutno virusno oboljenje respiratornog trakta (gornjih i/ili donjih respiratornih puteva), prouzrokovano influenca virusom, obično tipom A ili B.

Simptomi se javljaju nakon 18–72 sata od infekcije. Oboljenje je praćeno visokom telesnom temperaturom, glavoboljom, bolovima u grlu, mišićima, zglobovima i kašljem. Kašalj je često težak i produžen, a ostale manifestacije bolesti se same povlače i do ozdravljenja dolazi posle 2–7 dana.

Koliko je ozbiljno oboljenje?

Kod većine ljudi izaziva neprijatan doživljaj ali može biti uvod u teže oboljenje. Najčešće komplikacije koje se mogu javiti su bronhitis ili sekundarna bakterijska pneumonija. Posebno je rizično za stara lica, hronične bolesnike i osobe sa slabim odbrambenim sistemom.

Zašto poistovećujemo influencu sa prehladom?

Mnogi ljudi ne razlikuju influencu od prehlade. Međutim, influenca je mnogo ozbiljnije oboljenje. Simptomi prehlade su kraći i komplikacije, kao što je pneumonija, su veoma retke.

Koji su simptomi prehlade?

Kijavica, vodnjikave oči i iritacija grla. Ovi simptomi su samo od strane gornjih respiratornih puteva i ne uključuju povišenu telesnu temperaturu i bolove u mišićima.

Da li drugi virusi mogu dati slična oboljenja?

Infekcije rinovirusima, respiratornim sincicijalnim virusom (RSV), adenovirusima i parainfluenca virusima mogu izazvati oboljenje slično kao i influenca virus sa sličnim simptomima.

Kako možemo prevenirati influencu?

Najefikasnija mera prevencije je vakcinacija.

Koje su osnovne mere prevencije?

Opšte mere prevencije su držanje odstojanja od najmanje jedan metar od drugih osoba, higijena disajnih puteva (pokrivanje nosa i usta prilikom kašljanja i kijanja papirnatom maramicom koju odmah nakon upotrebe treba baciti, a ruke oprati tekućom vodom i sapunom), higijena ruku i provetravanje prostorija. Osobama sa blagim oblikom bolesti preporučiti izolaciju i negu kod kuće do oporavka, uz maksimalno ograničavanje svih kućnih i drugih kontakata.

Koliko dugo je osoba infektivna/zarazna?

Infektivan period kod pacijenata (odraslih) obolelih od influence je 3–5 dana od pojave simptoma, a kod dece do sedam dana.

Kako se leči?

Kao i kod mnogih virusnih oboljenja, lečenje treba početi što pre. Terapija je simptomatska, paracetamol za sniženje telesne temperature, bolova u mišićima i glavobolje. Antiviralna terapija se ne preporučuje bez konsultacije sa ordinirajućim lekarom.

KOMENTARIŠI