Neophodno obaveštenje?

Neophodno obaveštenje?

Da li je zaista neophodno ovakvo obaveštenje? Očigledno da nažalost jeste…

KOMENTARIŠI