Obaveštenje o MICS istraživanju

Obaveštenje o MICS istraživanju

Na teritoriji Republike Srbije, u toku je sprovođenje šestog ciklusa Istraživanja višestrukih pokazatelja – MICS 6. Istraživanje je počelo 2. septembra i trajaće do 10. novembra 2019.

U prve tri i po nedelje rada na terenu, od 10.000 izabranih domaćinstava, 11 timova Republičkog zavoda za statistiku posetilo je 3.512 domaćinstava (2.842 iz nacionalnog uzorka i 670 iz uzorka domaćinstava koja žive u romskim naseljima).

Stopa odgovora u nacionalnom uzorku je 84,9%, dok je stopa odgovora u uzorku domaćinstava koja žive u romskim naseljima preko 97%.

U nacionalnom uzorku anketirano je 1.260 žena, 601 dete mlađe od 5 godina i 624 dece uzrasta od 5 do 17 godina. U uzorku domaćinstava koja žive u romskim naseljima anketirana je 650 žena, 321 dete mlađe od 5 godina i 356 dece uzrasta od 5 do 17 godina.

Podsećamo da je MICS globalni istraživački program koji priprema UNICEF, zajedno sa različitim agencijama Ujedinjenih nacija i koji se, u petogodišnjoj dinamici, sprovodi u saradnji sa nacionalnim statistikama.

MICS je veoma važno istraživanje kojim se prikupljaju različiti pokazatelji o položaju, pre svega, žena i dece, zatim o položaju porodica, položaju marginalizovanih grupa stanovništva itd. Cilj je da se pomogne u obezbeđivanju pokazatelja koji ne postoje u administrativnim izvorima i podacima iz drugih istraživanja.

MICS predstavlja jedini izvor podataka za mnoge indikatore koji se odnose na zaštitu deteta, obrazovanje u ranom detinjstvu (pohađanje predškolskih ustanova), imunizaciju (vakcinacija dece), opšte obrazovanje, obrazovanje romske populacije, zatim na zdravlje populacije, navike u ishrani itd.

Svi podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici, prikupljeni podaci su službena tajna i objavljuju se isključivo u zbirnom (agregiranom) obliku.
Istraživanje se sprovodi kroz zajedničku saradnju EU Delegacije u Srbiji, UNDP-a, UNICEF-a i RZS-a.

Zahvaljujemo se svim domaćinstvima koja su do sada učestvovala u istraživanju i molimo sve kod kojih će anketari RZS-a doći do 10. novembra da sarađuju sa našim timovima i time pomognu da što bolje sagledamo položaj žena i dece u Srbiji. Otvorite vrata, pokažite da vam je stalo!

KOMENTARIŠI