FOTO: URBAN CITY / B.P. / ilustracija

Domaćinstva u Srbiji prošle godine su najviše novca trošila na hranu i bezalkoholna pića, a najmanje na zdravlje, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

RZS je objavio izveštaj u kome se kaže da su prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi po domaćinstvu lane iznosili 78.393 dinara. Izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava, pak, bili su viši i iznosili su 78.678 dinara.

Prosečni mesečni prihodi u novcu i naturi, u odnosu na 2021. godinu bili su veći za 9,3 odsto, a izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava za 9,4 odsto, nominalno, dok su prosečni mesečni prihodi domaćinstava u gradskim područjima iznosili 80.697 dinara, a u ostalim 74.644 dinara.

Lična potrošnja

Izdaci za ličnu potrošnju kod domaćinstava u gradskim područjima bili su 81.087 dinara, a kod domaćinstava u ostalim područjima 74.739 dinara.

Najveći udeo u prihodima u novcu i u naturi imali su prihodi iz redovnog radnog odnosa 49,9 odsto, penzije 32,1 odsto, dok su prihodi od poljoprivrede bili 4,3 procenta.

Najveći udeo u ličnoj potrošnji domaćinstava činili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića (36 procenata) i za stanovanje, vodu, struju, gas i ostala goriva (16,1).

Slede izdaci za transport (8,9 odsto), ostale lične predmete i usluge (5,9), komunikacije (5,5), rekreaciju i kulturu (5,1), odeću i obuću (4,9), alkoholna pića i duvan (4,7), zdravlje (4,4), a 8,5 odsto čine izdaci za ostale grupe potrošnje.

KOMENTARIŠI