Od 1. januara novine u zakonu o matičnim knjigama

Od 1. januara novine u zakonu o matičnim knjigama

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku - Registru matičnih knjiga kao jedinstvenoj bazi podataka o ličnom stanju građana

Izmene i dopune Zakona o matičnim knjigama, koje predviđaju mogućnost dobrovoljnog upisa podatka o nacionalnoj pripadnosti u matične evidencije i upis promene pola u matičnu knjigu rođenih počinju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku – Registru matičnih knjiga kao jedinstvenoj bazi podataka o ličnom stanju građana.

Elektronsko vođenje ove evidencije omogućava i elektronsku razmenu podataka sa drugim službenim evidencijama koje vode različiti organi.

Između ostalog, omogućeno je povezivanje matičnih knjiga sa jedinstvenim biračkim spiskom kako bi se obezbedila ažurnost, tačnost i pouzdanost podataka.

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić izjavila je da su matičari u opštinama i gradovima gotovo završile prepisivanje podataka iz matičnih knjiga građana za poslednjih 100 godina u elektronski oblik.

“Sada, sa novim zakonom, mi ih obavezujemo da podatke direktno unose u elektronski registar i da drugi organi koriste te podatke za određene postupke, kako bismo kao uprava pružali brže i kvalitetnije usluge našim građanima”, rekla je Dražić.

Ona je naglasila da je izmenama zakona omogućena i značajna novina, a to je da se u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o nacionalnoj pripadnosti, kao i podatak o promeni pola, na osnovu potvrde zdravstvene ustanove.

“Evidentiranjem podatka o promeni pola u matičnu knjigu rođenih, omogućiće se nesmetano ostvarivanje daljih prava i interesa građana. Takođe, pripadnici nacionalnih manjina, kojih ima oko 13 odsto u odnosu na celokupno stanovništvo Srbije, moći će, samo ukoliko to žele, da i svoju nacionalnu pripadnost upišu u matičnu knjigu rođenih, što im je i Ustavom zagarantovano pravo“, rekla je Dražić.

Novim zakonskim rešenjem omogućeno je da se Registar matičnh knjiga poveže sa evidencijama jedinstvenih matičnih brojeva građana. U tom smislu, napominje Dražić, sa Ministarstva unutrašnjih poslova počela je saradnja radi obezbeđenja preziznosti, tačosti i potpunosti ovog podataka u matičnim knjigama.

KOMENTARIŠI