Od 1. oktobra isporučeni gas u Srbiji u kilovat satima umesto u...

Od 1. oktobra isporučeni gas u Srbiji u kilovat satima umesto u kubnim metrima

Foto: Urban City B.P. // ilustracija

Javno preduzeće Srbijagas od 1. oktobra isporučeni prirodni gas umesto u kubnim metrima obračunavaće u kilovat satima – kWh.

Izmene metodologije posledica su promene načina merenja isporučenog prirodnog gasa i uvođenja kWh umesto m3 kao obračunske veličine isporučene energije u skladu sa uredbom, navodi Srbijagas.

Na službenom internet sajtu Srbijagas je obavestio da je dobijena saglasnost Agencije za energetiku na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, a u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje iz ove godine.

KOMENTARIŠI