Foto: Urban City / B.P. / arhiva

Spisak svih registrovanih bolnica, privatnih ordinacija – stomatoloških, kao i onih opšte i specijalističke prakse, potom apoteka i trgovina ortopedskim i drugim medicinskim pomagalima, od sada je javno dostupan u jedinstvenoj evidenciji na sajtu Agencije za privredne registre. Podaci se mogu pretraživati prema opštinama gde se nalaze.

Agencija za privredne registre saopštila je da je objavila Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, koja omogućuje pretraživanje javnih registrovanih podataka o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Srbije.

„Putem ovog pretraživača je omogućen jedinstveni pristup podacima o privatnoj praksi, odnosno preduzetnicima upisanim u registar privrednih subjekata, kao i o zdravstvenim ustanovama, koje obavljaju zdravstvenu delatnost na teritoriji Srbije, a registrovane su u Registru zdravstvenih ustanova, koji vodi Agencija“, ističe se u saopštenju APR.

Na internet stranici Agencije, u odeljku Registri-Zdravstvene ustanove-Pretraživanje podataka pristupa se Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu OVDE.

Podatke je moguće pretražiti na osnovu kriterijuma koji se odnose na šifru delatnosti iz oblasti zdravstva i opštinu, uz kako se ističe u saopštenju – mogućnost pregleda detalja o svakom subjektu pojedinačno.

KOMENTARIŠI