Od stanice za merenje kvaliteta vazduha samo beton

Od stanice za merenje kvaliteta vazduha samo beton

Foto: Urban City / B.P. / novembar 2021.

U Požarevcu su u novembru počeli radovi na postavljanju automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Od početka radova urađen je samo betonski temelj.

Oprema za automatsku stanicu kupljena je putem tendera još u septembru 2020. godine.

Oprema je vredna oko 20 miliona dinara, a rok je bio tri meseca za postavljanje od potpisivanja ugovora.

Navodno se čeka toplo vreme da bi se radovi završili, jer je oprema kako smo saznali osetljiva na hladnoću. Postavlja se pitanje kako će takva oprema raditi kada stanica počne sa radom, a temperature budu u minusu.

Šta će meriti automatska stanica

Automatski podaci ažuriraće se na sat vremena i biće vidljivi na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Meriće se PM 2.5, PM 10, PM 1, SO2, NO2 i CO. Slična stanica već postoji u Kostolcu koja je počela sa radom 2. jula 2015. godine.

Mreže automatskog monitoringa kontinualno prate polutante sa osnovnim meteo parametrima. Jednočasovne srednje merene koncentracije se šalju putem interneta u realnom vremenu na dalje procesiranje u centralne sisteme za obradu podataka.

KOMENTARIŠI