Odluka o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi

Odluka o boravišnoj taksi na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi

Foto: B.P.

Na sednici Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, a na osnovu Uredbe o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, kao i način i rokovi plaćanja i Zakona o ugostiteljstvu, doneta je Odluka o boravišnoj taksi, koja je stupila na snagu dana 29.11.2019. godine, i s tim u vezi Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi daje sledeće obaveštenje:

“Sva fizička lica koja pružaju usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskom turističkom domaćinstvu, u objektima smeštajnih kapaciteta do ukupno 30 individualnih ležajeva i u objektu seoskog turističkog domaćinstva na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje do ukupno 20 kamp parcela, u obavezi su da podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta. Obrazac zahteva i sva dodatna objašnjenja mogu se dobiti u kancelariji broj 6 Opštinske uprave opštine Petrovac na Mlavi, Ulica Srpskih vladara 165.”

Na osnovu podnetog zahteva, podnosiocima će biti izdato rešenje o kategorizaciji ugostiteljskog objekta.

Odluku o boravišnoj taksi možete pogledati ili preuzeti OVDE.

KOMENTARIŠI