Održan seminar arhivistike u Požarevcu

Održan seminar arhivistike u Požarevcu

U organizaciji Istorijskog arhiva Požarevac održan je petu godinu zaredom,seminar Škola arhivistike - 5, na temu „Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala kod ustanova kulture u Braničevskom upravnom okrugu“

Edukativni karakter ovogodišnje Škole arhivistike posvećen je ciljnoj grupi koju čine odgovorna lica zaposlena u ustanovama kulture – muzejima, bibliotekama, kulturnim centrima, galerijama – u Braničevskom upravnom okrugu: grad Požarevac, Opština Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Petrovac, Žabari, Malo Crniće i Žagubica.

Image003ppp
Tema seminara: „Zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala kod ustanova kulture u Braničevskom upravnom okrugu“
Program seminara:
1. Istorijski arhiv kao javna ustanova nadležna za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala (sa osvrtom na oblast zaštite kod stvaralaca iz delatnosti kulture)
2. Potreba i značaj zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala ustanova kulture: zakonodavno uređenje zaštite, prava i obaveze ovih stvaralaca, praktična primena zakonskih i podzakonskih propisa
3. Stanje arhivske građe i dokumentarnog materijala kod ustanova kulture u Braničevskom upravnom okrugu, sa metodološkim pristupom odabiranja arhivske građe, izlučivanja bezvrednog registraturskog materijala i predaja arhivske građe Istorijskom arhivu Požarevac, kao nadležnom, na dalju zaštitu; vrednovanje arhivske građe nastale radom ustanova u kulturi,
4. Druga aktuelna pitanja u oblasti zaštite i čuvanja dokumentacije ustanova kulture u Braničevskom okrugu: razgraničenje nadležnosti između ustanova kulture (muzeji, arhivi, biblioteke), primena informacionih tehnologija, elektronsko poslovanje, edukacija kadrova .

Image002ppp

Prisutnima su se obratili Dejan Krstić, član Gradskog veća grada Požarevca za nevladine organizacije, informisanje i kulturu, dr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva Požarevac i Jasmina Živković, Msr, viši arhivist, predavač.

KOMENTARIŠI