Onlajn obuka za bolje bračne odnose u Požarevcu

Onlajn obuka za bolje bračne odnose u Požarevcu

U okviru projekta ,,Unapređenje kvaliteta života u gradu Požarevcu kroz uspostavljanje efikasnih socijalnih usluga”, finansiranog kroz program UNOPS-SvisPRO (UNOPS-SwissPRO), organizuje se onlajn obuka na temu unapređenja komunikacije između svih relevantnih institucija na temu poteškoća u bračnim odnosima i problemima u braku i njihovim posledicama.

Obuka se bavi postojećim metodama i načinima komunikacije, ali je pre svega usmerena na poboljšanje te komunikacije i koracima koji će dovesti do bržeg reagovanja u situacijama kada imamo poremećaje u okviru porodice.

,,Značaj porodice se ogleda u emocionalnom, socijalanom i moralnom razvoju pojedinca i kada dođe do konflikata između roditelja, to može dovesti do problema u ponašanju kod dece. Dalje, kao odgovor na tu situaciju, kod deteta se mogu manifestovati različiti problemi. Iz tih razloga, ideja Projekta i jeste uspostavljanje savetovališta za brak i porodicu na teritoriji Grada Požarevca i obezbeđenje dovoljnog broja profesionalaca koji se ovom temom bave.Ova dvodnevna obuka je jedan od ciljeva Projekta. Umrežavanje profesionalaca, u zakonskim okvirima, koji su zaposleni u školama, zdravstvenim institucijama, institucijama socijalne zaštite i jasno određen način njihovog postupanja, je tema treninga. Ukupan broj učesnika obuke je 30, a sama obuka je održana 21. i 22. januara, onlajn, zbog trenutne epidemiološke situacije”, rekla je Tufegdžić.

Podsetimo, ideja Projekta jeste uspostavljanje usluge savetovališta za brak i porodicu na teritoriji Grada, kao i unapređenje kvaliteta i efikasnosti službenika i svih zainteresovanih strana koje se bave ovim pitanjem. Rezultati koji se očekuju jeste povećan broj uspešno okončanih postupaka mirenja i sporazumnih razvoda, kao i povećan broj prijavljenih i novootkrivenih slučajeva nasilja u porodici, a samim tim i broj zaštićenih i zbrinutih žrtava porodičnog nasilja.

Projekat je počeo u septembru mesecu 2020. godine i završava se u maju 2021. godine.

KOMENTARIŠI