Opštinsko veće u Kučevu održalo telefonsku sednicu

Opštinsko veće u Kučevu održalo telefonsku sednicu

Usled ukazane potrebe u četvrtak je održana telefonska sednica Opštinskog veća sa tri tačke dnevnog reda.

Članovi veća su se saglasili da se usvoji Specifikacija i predračun radova na opravci mosta u Rabrovu. Usvojen je i Zahtev MZ Sena o pokretanju inicijative za izdavanje poslovnog prostora u Domu kulture i Zahtev FK RSK-a za izmenu finansijskog plana.

KOMENTARIŠI