PODELI

Izložbu je otvorio dr Oliver Tomić, profesor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, nekada profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sekretar Hilandarskog odbora SANU, kustos Narodnog muzeja u Beogradu. Šira javnost ga ovih dana može videti u emisiji RTS-a o umetnosti “Put u budućnost”.

Nakon uvodne reči Marine Radosavljević, kustosa Narodnog muzeja u Požarevcu mnogobrojnim posetiocima obratio se dr Oliver Tomić.

Na početku svog izlaganja o izložbi Ljiljane Bursać dr. Oliver Tomić je posetiocima približio pojam ornamenta za koje je rekao da se u njemu skriva duboka simbolična vrednost. Različiti simboli, različiti ornamenti potiču iz različitih kulture i tradicije gde se može naići na nordijske rune, na keltske odn. irske minijature, na vizantijsku iluminaciju, na srpske srednjevekovne rukopise, ima islamskih motiva – na prvi pogled površno, jedan eklekticizam, pomalo postmoderna itd.

Tokom svog izlaganja dr Tomić je rekao:

„Ovde se ne radi o spoljnom prikupljanju nasumično odabranih simbola, nego o pojavljivanju onoga što je svima zajedničko – traganje za jenom primordijalnom tradicijom i za onim što je u ovim kulturama esencijalno.Umetnica je ovde možda i nesvesno upotrebila ono što je Ilustracija staroindijskog principa šruti i smirti. Šruti (niz) znači neposredno nadahnuće ili direktnu inspiraciju.“

U tekstu za katalog Irina Tomić ističe da  je kao jedan od najstarijih i najopštijih mitova preplet, iskonska slika, nasledjena mogućnost stvaranja predstava, koja se ispoljava u različitim epohama i kulturama, iskonske slike, kasnije nazvane arhetipovima, potiču iz dubina kolektivnog nesvesnog i iz njih se rađaju uobličavaju ideje i pojmovi. One su imago Dei u čoveku; `utisnute forme`.

Dokaz za to je i runsko pismo, rune ili  runice, čije je prisustvo zabeleženo u skoro svim delovima Evrope, Balkanskog poluostrva pa i na našim prostorima. Najminuciozniji prepleti u evropskoj umetnosti vezuju se za stvaralaštvo Kelta, a kasnije za hrišćanske irske ukrase i minijature. Prepleta je, međutim, bilo i u antičkoj umetnosti, vizantijskoj, ali isto tako i u islamskoj, a ima ih i danas u profanom stvaralaštvu. – u nizu radova od runa do srpskih srednjevekovnih iluminacija odvijaju se i slovni zapisi a ukrašava se sve što čini logičan sled, i onaj sakralni / od šume-mesta inicijacije ka prosvetljenju / u vizuelni poredak.

 – svet je preplet zlatnih niti – .

Ovo je peta izložba u nizu iz opusa Logos;  prva – Logos as slow as possible, Galerija Centar u Podgorici 2013, tekst dr.Rajka Bošković, druga – Logos inscription, Janco Dada Museum, Israel 2015-16, tekst curator Rina Genussov, treća – Logos Lettering / time is available / KCNS, Novi Sad 2016, tekst Irina Tomić, četvrta – Time is available, Galerija 73, Beograd 2016, tekst Irina Tomić, peta – Logos Preplet / Knot, Muzej u Požarevcu, Požarevac 2017, tekst,vođenje, stalni saradnik Irina Tomić istoričar umetnosti, master etnolog-antropolog,gosti saradnici  Dejan Bogojević likovni umetnik, Marko Milivojević muzičar.

Izložba obuhvata i:

Zidnu instalaciju već izlaganu na Međunarodnom trijenalu proširenih medija 2016. u Beogradu na temu “Grad”, kao i diptih, vlasništvo Muzeja u Požarevcu iz otkupa Ministarstva kulture.

Takođe, Ljiljana Bursać nastavlja svoj interaktivni performans započet 2016. u Galeriji 73 u Beogradu – ručno kopiranje Trebnika Goraždevske štamparije iz 16 veka.

Biografija Ljiljane Bursać

Rođena je 27.10.1946.g. u Kragujevcu, Srbija. Studirala je na Likovnoj akademiji u Beču, a usavršavala se i studijski boravila u SAD, Nemačkoj, Francuskoj i A.R. Siriji.

Član je ULUS-a od 1972.g., korisnik stipendije Fond Mladih1972-74 i 1975-77g.

Od 1971. godine priredila je 40 samostalnih izložbi i učestvovala je na preko tri stotine grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Njena dela nalaze se u uglednim muzejsko-galerijskim ustanovama i privatnim zbirkama širom nekadašnje Jugoslavije i u svetu.

Osnivač je i predsednik Art Forum, 1999-2000g. izvela je performans Most Svetlosti na mostu u Kosovskoj Mitrovici.

 Nagrade:

1976.g. – Mantova, Italija, Premio Nazionale R. Giorgi – Medalia d’ Argento,

1976.g. – Mantova, Italija, Placeta San Benedeto Po,

1990.g. – Piran, Slovenija, Ex Tempore,

2012.g. – Beograd, Vinčanska Povelja,

Priznanja:

2002.g. – Povelja Udruženja Književnika Srbije za projekat-performans Most Svetlosti

Od 2004.g. – UNESCO, Pokroviteljstvo za autorske projekte, koncepciju i realizaciju programa Art Forum.

Izložba će biti otvorena do 20. novembra. Ulaz u GSU je slobodan.

KOMENTARIŠI