Paušalcima dupli porez – rok samo 15 dana

Paušalcima dupli porez – rok samo 15 dana

Poreska uprava, posle pauze od skoro dve godine, pred kraj prošle počela je da donosi rešenja paušalcima i to za obaveze iz 2015. i 2016. godine.

Izdato ih je oko 75.000, ali koliko duguju budžetu još ne znaju lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari, advokati i druge slične profesionalne delatnosti.

Tako kažu poreznici, a knjigovođe da neoporezovanih ima i u drugim branšama. Na gubitku su preduzetnici, ali i državna kasa, pišu Večernje novosti.

Neuobičajno kašnjenje u tretmanu paušalaca poreznici su pravdali čekanjem najavljene nove Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje, čije donošenje je u nadležnosti Ministarstva finansija. U ovom ministarstvu, međutim, precizan odgovor nismo dobili.S obzirom na to da je istekla gotovo i druga godina bez rešenja, poreznici su odlučili da obaveze obračunavaju po prethodnom propisu. Oni koji su već imali registrovane radnje mogli su u međuvremenu da plaćaju po starim rešenjima, a kada stigne novo da uplate razliku.

Početnici u poslovanju, međutim, nisu imali na osnovu čega da izmiruju obaveze i sada mogu da očekuju – pozamašne iznose. A moraju da ih podmire – u roku od 15 dana.

“Poreska uprava otpočela je utvrđivanje visine paušalnog prihoda od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu, u skladu sa postojećom uredbom. Planirano je da se sa postupcima utvrđivanja visine paušalnog prihoda i donošenje rešenja paušalno oporezovanim obveznicima, otpočne u toku prvog kvartala 2017. godine, osim za petu grupu obveznika”, kažu u ovoj instituciji.

Besni zbog ovakve prakse poreznika, privrednici upozoravaju da je nečuveno da za ovu instituciju nikakvi rokovi ne važe.

Zbog kašnjenja poreznika nijedna novootvorena preduzetnička radnja koja se opredelila za paušalno oporezivanje nije dobila rešenje niti je tokom 2015. i 2016. plaćala bilo kakvu obavezu. Posebnu štetu su pretrpele preduzetnice koje su u ovom periodu zatrudnele. One koje su otvorile radnje tokom poslednje dve godine, trudničko ili porodiljsko bolovanje su provele sa naknadom u iznosu minimalne zarade.

“Za celu ovu zbrku nikom u Poreskoj upravi neće faliti ni dlaka sa glave, ali zato ceh plaćaju poreski obveznici i delimično budžet Republike Srbije. Pitanje je šta je radila unutrašnja kontrola i zašto nije reagovala posle pola godine”, uveren je Jovan Beara.

Na pitanje kako će preduzetnici izmiriti velike obaveze u roku od samo 15 dana, iz Poreske uprave poručuju da mogu, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza. ”Može pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje ili mu nanosi bitnu ekonomsku štetu”, kažu u ovoj instituciji.

KOMENTARIŠI