Foto: Urban City / I.P.

Danas, 11. maja u 15 časova gradonačelnik Grada Požarevca Saša Pavlović održao je konferenciju za medije.

Tema konferencije za medije bila je licitacija u vezi poljoprivrednog dela zemljišta JP “Ljubičevo” i negodovanja javnosti u vezi licitacije, kako je rekao gradonačelnik.

Postupak za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike, sprovodi se na osnovu programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zamljišta na teritoriji Grada Požarevca na koju prethodnu saglasnost daje Ministarstvo. Skupština je rešenjem obrazovala dve komisije, komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca u državnoj svojini. Druga komisija je komisija koja sprovodi postupak javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zamljišta u državnoj svojini koja je takođe osnovana od strane Skupštine Grada Požarevca. “Prva komisija koju sam pomenuo je između ostalog imala zadatak da izradi predlog programa i da ga dostavi Ministarstvu na saglasnost, a zatim i Skupštini na usvajanje. Program se sačinjavao tako što su parcele bile obeležene u Geografsko Informacionom Sistemu (GIS) baze Uprave za poljoprivredno zemljište od strane Republičkog geodetskog zavoda. U GIS ulaze sve poljoprivredne parcele koje su u svojini Republike Srbije bez obzira na upisanog korisnika. Nakon postupanja komisije i uklanjanje tada primećenih i ukazanih nepravilnosti, ministarstvo validira predlog godišnjeg programa, te nakon toga je ministarstvo dalo saglasnost od 3. jula 2020. godine i to je bio prvi korak koji je urađen. Po dobijanju saglasnosti godišnjeg programa, Skupština Grada Požarevca je to usvojila na sednici 15. septembra 2020. godine”, rekao je Saša Pavlović na današnjoj konferenciji za medije.

“Ja kao gradonačelnik i Gradsko veće Grada Požarevca nismo imali nikakvih dodirnih tačaka sa izradom programa, niti sa donošenjem programa, to vam odgovorno tvrdim, to su trebale da rade stručne službe uprave Grada Požarevca, dakle ove prve komisije, prva komisija koja izrađuje program, zatim druga komisija koja je sprovela licitaciju“, naglasio je Pavlović.

Foto: Urban City / I.P.

-U samom programu se nalazi i to je ono što je problematično, preko 5.000 parcela koje se daju u zakup, dok program sadrži preko 20.000 parcela. Niko od članova komisije, na šta sam ja izuzetno ljut, izuzetno sam ljut i razočaran, niko od članova komisije još od jula 2020. godine kada sam ja obavljao posao pomoćnika gradonačelnika Požarevca, niko tog jula nije signalizirao da su predmetne parcele ušle u program. Ja se nadam da se javila greška i ubeđen sam da se javila greška, jer sada putem ove licitacije koja je bila elektronskim putem zaista se prelazilo na novi sistem licitiranja zbog same korone, ali ono gde sam razočaran jeste što je u ovom prvom koraku nije provereno da li slučajno neka od spornih parcela, a to su pet parcela u Ljubičevu, nisu ušle u program.

“I u postupku licitacije nije nas niko obavestio da postoje sporne parcele”, naglasio je Pavlović. Između ostalog, gradonačelnik je još rekao “da smo već 12. aprila uočili grešku gde je Republičko pravobranilaštvo 12. aprila i JP “Ljubičevo” 14. aprila uložilo žalbu na ovu licitaciju, naravno i Grad Požarevac. Ponavljam, zašto ponavljam ove datume da ne bude smo zbog pritiska javnosti mi ovo odradili i sada se tek oglasili. Mi se ovim bavimo već od 10. aprila, par dana pre toga je uočena greška. Mi od 10. aprila do dana današnjeg gledamo da ispravimo ove greške zbog našeg legata, zbog blaga koje imamo. Ja sam Požarevljanin, ja sam takođe i Kostolčanin, ja sam čovek koji ću sutra dan prošetati ovim gradom kada ode sa ove funkcije. Ja prvo lično ne bih nikada dozvolio da se nešto, kako su neki pisali po medijima otme od Ljubičeva. Mi smo u prošlom sazivu radili na tome da Ljubičevo postane samostalno.”

Pavlović je još i da im nikada ne bi palo ni na pamet palo da se otima zemljište od Ljubičeva i da se daje nekom privatnom licu već da se malo bolje turistički promoviše.

Zašto je ljut gradonačelnik

“Ovde se javila greška. Zašto sam ljut? Ljut sam zato što za tu grešku nisam saznao ni u julu, ni u septembru, ni u decembru, ni u januaru, već krajem marta, početkom aprila, izuzetno ljut i razočaran. I naravno kritike, ko će da trpi nego vlast, ja se slažem sa time, ali ajde malo i stručne služe da rade svoj posao”, rekao je još gradonačelnik na konferenciji za medije.

2 KOMENTARA

  1. Stručne službe ne mogu da počnu da rade dok ne dobiju jednokratnu pomoć od 40.000,00 dindžosa .

KOMENTARIŠI