Podnošenje predsedničkih kandidatura do 12. marta u ponoć

Podnošenje predsedničkih kandidatura do 12. marta u ponoć

Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsednika Srbije je 12. mart u ponoć, propisano je Rokovnikom o vršenju izbornih radnji u postupku sprovođenja predsedničkih izbora

Rok za podnošenje kandidatura za učešće na izborima za predsednika Srbije je 12. mart u ponoć, propisano je Rokovnikom o vršenju izbornih radnji u postupku sprovođenja predsedničkih izbora koji je večeras usvojila Republička izborna komisija.

RIK je večeras propisala i izgled obrazaca za podnošenje kandidatura koji će biti dostupni najkasnije 5. marta u ponoć. Kandidature će biti proglašene u roku od 24 sata od prijema predloga, ako ispunjavaju uslove.

Redosled kandidata na izbornom listiću biće određen žrebom 17. marta u 19.15.
Uz predsedničku kandidaturu, između ostalog, dostavlja se i 10.000 overenih potpisa birača, kao i izjava da će kandidat, ako to namerava, koristiti sredstva iz javnih izvora za troškove izborne kampanje.

Rok za povlačenje kandidatura ili odustajanje od kandidature je 16. marta u ponoć.
RIK će utvrditi listu kandidata najkasnije 17. marta u ponoć, a ona će biti objavljena u “Službenom glasniku” i to najkasnije 18. marta u ponoć.

Broj biračkih mesta biće određen i objavljen u “Službenom glasniku” najkasnije 12. marta u ponoć.

Birački spisak biće zaključen 17. marta u ponoć, kada će biti utvrđen ukupan broj birača koji će biti objavljen u “Službenom glasniku”.

Stalni sastav biračkih odbora RIK će obrazovati najkasnije do 22. marta u ponoć.
Strani posmatrači moći će do 22. marta da podnose prijave za praćenje rada RIK, odnosno biračkih odbora, a domaći posmatrači do 27. marta.

Najkasnije do 27. marta biračima će biti dostavljeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora.

Predizborna tišina počeće 30. marta u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 sati. Biračka mesta će biti otvorena 2. aprila od sedam do 20 sati.
RIK će najkasnije do 6. aprila u 20 sati utvrditi konačne rezultate izbora, koji će biti objavljeni u “Službenom glasniku”.

Rok za podnošenje prigovora RIK je 24 sata od kada je doneta odluka, izvršena radnja ili učinjen propust.

MESEČNA NAKNADA ČLANOVIMA RIK-A 75.000 DINARA

Članovi Republičke izborne komisije za rad na sprovođenju izbora za predsednika Srbije mesečno će dobijati naknadu od 75.000 dinara, a ona će za predsednika i sekretara RIK biti veća za 30 odsto.

To je predviđeno odlukom o nakanadama i drugim troškovima vezanim za rad RIK na sprovođenju predsedničkih izbora, koja važi od danas do okončanja svih izbornih radnji.

Zaposlenima u skupštinskoj službi visinu naknade utvrdiće sekretar RIK-a.
Mesečni računi za korišćenje mobilnog telefona predsednika RIK-a, njegovog zamenika, sekretara RIK-a i njegovog zamenika biće izmireni iz sredstava RIK-a u iznosu od 4.500 dinara, a za članove i zamenike članova u iznosu od 4.000 dinara mesečno.

RIK je odredila nakandu od 5.000 dinara za zakup prostorije za biračko mesto.
U istom iznosu određena je nakanada za nabavku kancelarijskog materijala i goriva za prevoz izbornog materijala, po biračkom mestu.

Za biračka mesta u inostranstvu, za te namene opredeljeno je 30 evra po biračkom mestu.

Koordinatoru radnog tela za rad na poslovima za sprovođenje izbora za predsednika Srbije utvrđena je jednokratna nakanada u iznosu od 25.000 dinara, a članu radnog tela 15.000 dinara.

Predsednicima biračkih odbora i njihovim zamenicima dobiće po 2.500 dinara, a članovi biračkih odbora i njihovi zamenici 1.500 dinara.

Predsednicima biračkih odbora u inostranstvu i njihovim zamenicima pripada nakanada u iznosu od 20 evra, a članovima i njihovim zamenicima po 15 evra.
Novina je da će na sajtu RIK-a biti objavljena i polna struktura članova biračkih odbora koji će biti vidno obeleženi.

Novina je i da će džakovi sa glasačkim listićima, umesto kanapom, biće zatvoreni posebnim sigurnosnim zatvornicima sa kodom.

Republička izborna komisija pokrenula je postupak javne nabavke za UV lampe za sprovođenje izbora za predsednika Srbije, u iznosu od pet miliona dinara.

KOMENTARIŠI