Opština Žabari dobitnik je pohvale za doprinos razvoju pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2019.godini, koju na osnovu javnog poziva dodeljuju Zaštitnik građana, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština.

Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić uručio je pohvalu načelniku opštinske uprave Nebojši Milovanoviću.

Na ovaj način, Zaštitnik građana želi da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou, kao i da ostvari bolju međusobnu saradnju sa gradovima i opštinama u Republici Srbiji u cilju utvrđivanja stanja u oblasti pristupačnosti i uzroka zbog kojih se, u punoj meri, ne primenjuju propisi koji garantuju prava na pristupačnost javnih objekata, službi i usluga osobama sa invaliditetom i teškoćama u kretanju ili komunikaciji.

Takođe, ova inicijativa će pružiti značajne informacije za formulisanje preporuka i planova za unapređivanje pristupačnosti u okviru nadležnosti gradova, opština i gradskih opština.

Učešćem na ovom Javnom pozivu je prilika da se predstave sprovedene inicijative jedinica lokalne samouprave, posvećenost doprinosu razvoja pristupačnosti i razmene dragocena iskustva i primeri dobre prakse u oblasti pristupačnosti javnih objekata, službi i usluga svim građanima i građankama.

KOMENTARIŠI