Poresko odeljenje počinje s izdavanjem opomena radi naplate duga

Poresko odeljenje počinje s izdavanjem opomena radi naplate duga

U postupku prinudne naplate poreza od poreskih dužnika se naplaćuju i svi troškovi, koji nisu beznačajni

Poresko odeljenje opštine Veliko Gradište, radi naplate poreskog duga po osnovu lokalnih poreskih prihoda, otpočeće sa izdavanjem opomena svim obveznicima (građanima, pravnim licima i preduzetnicima) koji imaju dug po osnovu poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda ranijih godina. Ako poreski dužnici ne plate poreski dug u roku iz opomene, pristupiće se prinudnoj naplati.

Tim povodom pozivaju se poreski dužnici da izmire poreski dug kako se protiv njih ne bi pokretala prinudna naplata, podnosile prekršajne prijave i obračunavala i naplaćivala poreska kamata.

U postupku prinudne naplate poreza od poreskih dužnika se naplaćuju i svi troškovi, koji nisu beznačajni.

Osim toga, poreski dužnik koji ne plaća utvrđeni porez na imovinu i drugi opštinski poreski prihod, čini poreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 50% utvrđenog poreza, a najmanje 5.000 dinara. Poresko odeljenje opštine Veliko Gradište je dužno da ispuni svoju zakonsku obaveu pa će zato protiv svih poreskih dužnika koji ne plate svoj poreski dug, podneti prekršajne prijave sudiji za prekršaje.

KOMENTARIŠI