Pošta daje povoljnije uslove usluga za pojedine delatnosti

Pošta daje povoljnije uslove usluga za pojedine delatnosti

FOTO: URBAN CITY / B.P.

Pošta Srbije saopštila je danas da je advokatskim komorama, Javnobeležničkoj i Komori izvršitelja predstavila novi krovni ugovor koji obezbeđuje povoljnije uslove kad su u pitanju usluge Pošte prema advokatima, izvršiteljima i notarima.

Kako se navodi u saopšenju, ugovor je predstavljen na sastanku tokom kojeg je dogovoreno unapređenje saradnje sa svim advokatskim komorama, Komorom javnih izršitelja i Javnobeležničkom komorom i prezentovana je ponuda za instaliranje elektronske prijemne knjige, odnosno besplatne aplikacije koju koristi veliki broj sudova u Srbiji.

Ta aplikacija olakšava prijem pošiljaka i obezbeđuje njihovo praćenje u svim fazama.

Takođe, na inicijativu Advokatske komore Beograda, već ranije je dogovoreno, pa je taj sastanak iskorišćen da se ostale advokatske komore informišu da će Pošta Srbije ubuduće prilikom uručenja pošiljaka postupati u skladu sa Ugovorom sa Visokim savetom sudstva i Državnim većem tužilaca, kako da se prilikom uručenja sudskih pismena i pisama po upravnom i prekršajnom postupku, omogući kao jedan od razloga neuručenja „primalac otputovao”.

Za naredni period najavljeni su zajednički sastanci i radionice.

KOMENTARIŠI