Površinski kop „Drmno“: Stabilna proizvodnja

Površinski kop „Drmno“: Stabilna proizvodnja

Od početka godine na kopu „Drmno“ iskopano je 5.267.162 tona uglja što je u skladu sa potrebama termoenergetskih kapaciteta

Od početka godine na kopu „Drmno“ iskopano je 5.267.162 tona uglja što je u skladu sa potrebama termoenergetskih kapaciteta.

Na Površinskom kopu „Drmno“, prema podacima Službe za praćenje i analizu proizvodnje, u julu je iskopano 648.754 tone uglja. Tokom jula za široku potrošnju izdvojeno je i 12.810 tona komadnog uglja, a za sedam meseci ukupno 79.425 tona, što je u skladu s preuzetim obavezama prema kupcima.

Foto: EPS Energija

Ugalj se od početka godine sa kopa „Drmno“ odvozi i za potrebe termoelektrane „Morava“ u Svilajncu. Do sada je prevezeno 133.403 tone sitnog uglja.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja, prema obrađenim podacima o proizvodnji otkrivke, u julu je otkopano 2.865.354 kubika jalovine a od početka godine ukupno 19.799.808 kubnih metara čvrste mase.

KOMENTARIŠI