Pravi se heliodrom u krugu Opšte bolnice u Požarevcu?

Pravi se heliodrom u krugu Opšte bolnice u Požarevcu?

Danas, 22. avgusta u Požarevcu je održana četvrta redovna sednica Saveta Braničevskog okruga. Na prošle dve sednice odlučeno je da se Braničevskom okrugu dodele sredstva od 400 miliona.

Pored ostalih tema kao što je izgradnja brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca o čemu je Urban City već pisao, ali i izgradnja transfer stanice u Požarevcu i Petrovcu na Mlavi, kao i reciklažnog centra u Požarevcu, a da se odlaganje otpada vrši u Lapovu.

Pored pomenutih tema, na ovom sastanku se danas pričalo i o heliodromu, a kao moguće lokacije dat je predlog da to budu budu Opšta bolnica u Požarevcu, aerodrom u Kostolcu, Žagubici i Golupcu. Ove lokacije bi trebalo da budu dovoljne za pokrivanje čitavog okruga u slučaju da je potrebno hitno reagovanje, rečeno je na današnjem sastanku.

ŠTA JE HELIODROM?

Helidrom je posebna kategorija aerodroma namenjena za bezbedno baziranje, voženje, poletanje i sletanje helikoptera.

Sletišta su određene površine na zemlji dimenzije dva prečnika glavnog rotora helikoptera. U centralnom delu sletišta uređena je platforma veličine 10X15 metara na koju helikopter pristaje. Nagib zemljišta na sletištima ne sme biti veći od 5°, a podloga sletišta mora biti čvrsta, bez prepreka u okolini, a rastinje mora biti niže od visine repnog rotora.

Sletišta su namenjena za vertikalno poletanje i sletanje helikoptera, uvežbavanje lebdenja sa nošenjem i bez nošenja spoljnjeg tereta i parkiranje. Poletanje sa sletišta može biti vertikalno (obuhvata kraće lebdenje iznad zemlje sa prelaskom u progresivni let) ili sa zaletom (kod preopterećenog helikoptera ili u cilju obuke), a uslovljeno je veličinom letelišta, preprekama oko njega, atmosferskiim uslova i ukupnom težinom helikoptera.

Na svakom aerodromu, bez obzira na kategoriju, gde baziraju i druge vrste vazduhoplova, određuju se sletišta kružnog oblika koja sa obavezno označavaju oznakom H u sredini. Sletišta se mogu, po istom principu (sa oznakom H u sredini, urediti i van aerodroma i helidroma (u bolnicama, na poslovnim zgradama, skijalištima, autodromima, industrijskim i drugim poslovnim objektima…).

KOMENTARIŠI