Prekršajni nalog umesto oduzimanja dozvole ZBOG PREKORAČENJA BRZINE, pogledajte spisak NOVIH kazni

Prekršajni nalog umesto oduzimanja dozvole ZBOG PREKORAČENJA BRZINE, pogledajte spisak NOVIH kazni

Ove najave i izmene zakona će stupiti na snagu odmah po objavljivanju u Službenom glasniku

Poslednjim izmenama i dopunama najvažnijeg zakona za vozače, potvrđene su najave da se za manja prekoračenja brzine u naselju vozačima neće izricati zaštitna mera zabrane upravljanja. Osim zatvora, uvedena je i novčana kazna za nasilničku vožnju

Iako je podizanje maksimalne brzine sa 120 na 130 km/h izazvalo najviše pažnje javnosti, to nije jedina novina u predloženim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja koje je Vlada prihvatila.

Ispravljanjem greške iz prethodnih izmena donetih u martu ove godine, potvrđene su ranije najave da se vozačima više neće izricati kazneni poeni ni zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom zbog prekoračenja do 30km/h u naselju, već samo novčana kazna od 10.000 dinara koja se u roku od osam dana može prepoloviti.

Dakle, ako u naselju gde je opšte ograničenje 50km/h vozite, na primer, 79 ili 80 km/h dobićete samo prekršajni nalog, piše magazin SAT.

Foto: Ilustracija

Tek ukoliko se krećete brzinom od 81 km/h sledi vam novčana kazna od 10 do 20 hiljada dinara. četiri kaznena poena i zabrana upravljanja od najmanje 30 dana, koja se do sada izricala za prekoračenje veće od 20 km/h.

Druga vrlo važna promena jeste dodavanje visoke novčane kazne za nasilničku vožnju. Do sada je za taj prekršaj bila propisana isključivo zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 sati. Tako ostaje i dalje, ali se sada dodaje i novčana u iznosu od 120 do 140 hiljada dinara, ili čak do maksimalnih 150.000 ukoliko se nasilničkom vožnom još i izazove saobraćajna nezgoda.

Podsećamo da je ovo najteži prekršaj u saobraćaju, u koji spadaju: preticanje kolone preko pune linije, dva prolaska kroz crveno svetlo za manje od 10 minuta, vožnja sa više od dva promila alkohola u krvi, kao i prekoračenje brzine za više od 90 km/h u gradu i za više od 100 km/h van naselja.

Osim toga, za nasilničku vožnju se izriče i 15 do 17 kaznenih poena, zavisno od toga da li je vozač još izazvao i saobraćajnu nezgodu, i zaštitna mera zabrane upravljanja u trajanju od najmanje devet ili deset meseci.

Izmenjena je i odredba o dodatnom ograničenju brzine kretanja prema vrsti vozila, koja kaže da se ni teretna vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, ne smeju kretati brže od 80 km/h.

To sada više ne važi jer se ta vozila ne razlikuju mnogo od putničkih, pa takvog pravila nema u drugim evropskim državama.

Takođe, sada je odlučeno da je za prekršaje koji se odnose na trenutno izmerenu i prosečnu brzinu odgovoran vozač koji je upravljao vozilom u tom trenutku kada je brzina izmerena, odnosno utvrđena.

Ove najave i izmene zakona će stupiti na snagu odmah po objavljivanju u Službenom glasniku.

KOMENTARIŠI