Građani Srbije će još godinu dana morati da plaćaju prenos broja mobilnog telefona u drugu mrežu.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) odložila je za naredni avgust besplatan prenos broja mobilnog telefona.

Novi pravilnik kojim se to reguliše potpuno ukida naknadu korisnicima koji žele da zadrže svoj stari broj mobilnog prilikom promene operatora, prenosi Biznis.rs.

U novom pravilniku o prenosu broja kod drugog operatora piše da operatori ne mogu da zahtevaju od pretplatnika (korisnika) naknadu troškova za prenos broja. Ta naknada do sada je mogla da se naplati 200 dinara bez PDV-a. Tako će biti sve do 1. avgusta 2023. godine, kada će početi da se primenjuje novi pravilnik, prenosi Nova ekonomija.

Za razliku od korisnika, operator primalac broja kod koga korisnik prenosi svoj broj, dužan je da prethodnom operatoru plati pet puta manju naknadu u iznosu od 200 dinara, bez PDV-a (u prethodom pravilniku ta naknada je bila 1.000 dinara, bez PDV-a). Ipak, i ta pogodnost je odložena do sledećeg avgusta.

Kako se navodi u novom pravilniku, koji se nalazi na sajtu RATEL-a, broj ne može da se zadrži u slučaju kada je zahtev podnelo neovlašćeno lice, zatim ukoliko je zahtev netačan ili nepotpun, odnosno kada se radi o neregistrovanom pripejd korisniku.

Kako se dodaje, operator mobilne telefonije nema obavezu da broj prenese, ako korisnik nije platio račun za mobilni telefon. Broj ne može da se prenese ni u slučaju da je od prethodne promene operatora prošlo manje od dva meseca ili se broj koristi kraće od dva meseca. Taj rok je, u odnosu na stari pravilnik, skraćen za mesec dana.

Operator, takođe, nije dužan da izvrši prenos ukradenog, nepostojećeg ili isključenog broja, kao i telefonskog broja iz takozvane vezane serije brojeva.

Pretplatnik prenos broja može da zahteva pisano ili u elektronskoj formi, a operator je dužan da mu dostavi obračun dospelih i ostalih dugovanja u roku od dva radna dana. Rok za plaćanje tih obaveza je od 15 do 30 dana.

Ukoliko se broj ne može preneti, obaveza operatora je da o tome obavesti korisnika u roku od jednog dana. Centralnu bazu prenetih brojeva ima RATEL. Ako se prenosi više od 100. broja, iznos naknade od stotog broja pada na 50 odsto.

Prema novoj odluci, sa primenom novog pravilnika počinje se od 1. avgusta 2023. godine, godinu dana kasnije nego što je prvobitno planirano.

KOMENTARIŠI