Foto: Urban City / B.P. / ilustracija

Regulatorna agencija za elektronske komunikacija i poštanske usluge (RATEL) donela je novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku navodi se kao opšte pravilo da je operator dužan da obezbedi zadržavanje broja telefona korisnicima prilikom prenosa.

Izuzeci su kada je zahtev podnelo neovlašćeno lice, ili je zahtev netačan ili nepotpun, odnosno kada se radi o neregistrovanom pripejd korisniku.

Dodatno operator nema obavezu ako postoje neispunjenja dugovanja pretplatnika, odnosno ako je broj u postupku prenosa ili od prošlog prenosa nije proteklo više od dva meseca, ili se broj koristi kraće od dva meseca.

Navodi se da obaveza ne postoji ni kod broja koji je ukraden, nepostojeći ili isključen, ili je tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva.

Pretplatnik prenos broja može zahtevati pisano ili u elektronskoj formi, a operater je dužan da mu dostavi obračun dospelih i ostalih dugovanja u roku od dva radna dana.

Rok za plaćanje tih obaveza je od 15 do mesec dana, a ako ne isplati može se uvesti suspenzija odlaznih poziva do 30 dana.

Ukoliko se broj ne može preneti, obaveza operatora je da o tome obavesti u roku od jednog dana.

Centralnu bazu prenetih brojeva drži RATEL, a nijedan od operatera ne može tražiti naknadu od pretplatnika.

Za prenošenje operator primalac broja dužan je da plati naknadu od 200 dinara bez PDV-a operatoru davaocu broja, a ako se prenosi više od 100. broja, iznos naknade od stotog broja pada na 50 posto.

KOMENTARIŠI