Rekultivacija na kopu „Drmno“: Novi zasadi

Rekultivacija na kopu „Drmno“: Novi zasadi

Tehničkom rekultivacijom obuhvaćen je prostor od oko 160 hektara. Novim zasadima biće uređena površina od oko 60 hektara

Na Površinskom kopu „Drmno“ tokom ove i naredne godine nastaviće se tehnička i biološka rekultivacija zemlјišta. Potpisani su ugovori za tehničku rekultivaciju sa PD „Autotransport“ iz Kostolca i za biološku sa Privrednim društvom RIO iz Kostolca. Vrednost ugovora je oko 130 miliona dinara, podaci su Direkcije za unapređenje proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“.

– Akcenat je na uređenju površina unutrašnjeg odlagališta Površinskog kopa „Drmno“. Tehničkom rekultivacijom obuhvaćen je prostor od oko 160 hektara. Novim zasadima biće uređena površina od oko 60 hektara. Radiće se uporedo i na održavanju postojećih rekultivisanih površina, izgrađenih pristupnih i protivpožarnih puteva i kanala, ukupne dužine oko 20 kilometara – rekao je Ivan Đukić, rukovodilac Sektora za nadzor i investicije.

Novim zasadima bagrema urediće se stabilizacija tla kosine treće etaže unutrašnjeg odlagališta na površini od 20 hektara sa jugoistočne strane u pravcu sela Bradarac. Na ravnim delovima odlagališta, na površini od 38,4 hektara, predviđena je setva mešovite trave. Planom je predviđeno održavanje postojećih zasada na površini od preko 60 hektara na spolјnom i unutrašnjem odlagalištu kopa „Drmno“.

− Namera nam je i izgradnja dva eko-pojasa predviđenih u planovima. Jedan na površini od 1,9 hektara biće izgrađen u naselјu Kanal u Kostolcu, a drugi površine 1,2 hektara kod sela Drmno. Oba eko-pojasa biće izgrađena da zaštite naselјena mesta od razvejavanja praškastih materija. Eko-pojas u blizini sela Drmno radiće se na granicama eksploatacionog ležišta kopa „Drmno“ – rekao je Velimir Damnjanović, inženjer biološke rekultivacije.

Prema dokumentu o gazdovanju šumskom jedinicom Površinskih kopova „Kostolac“, predviđena je sadnja biomaterijala na već uređenim površinama, a u sklopu investicionog održavanja šumske jedinice na površini od 23,38 hektara obnovlјene sadnice umesto sanitarno uklonjenih sadnica.

Paulovnija

Na spolјašnjem odlagalištu kopa „Drmno“, na površini od 3,5 hektara, uspešno je formiran zasad paulovnije. Reč je o listopadnom drveću poreklom iz Kine. Odlikuje se izuzetno brzim rastom, kvalitetom drvne građe, ogromnim listovima i prelepim cvetovima, kao i stoprocentnom iskorišćenju.

KOMENTARIŠI