Robne rezerve kupuju merkatilni kukuruz

Robne rezerve kupuju merkatilni kukuruz

Republička direkcija za robne rezerve otkupiće do 21.739.130 kilograma merkantilnog kukuruza roda 2016. i 2017. godine, domaćeg porekla

Kako se navodi u saopštenju Produktne berze, kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Otkup merkatilnog kukuruza vršiće se i od zemljoradničkih zadruga, koje su upisane u registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i ovlašćenih skladištara Direkcije, a posredovanjem od strane novosadske Produktne berze.

Prijava na sajtu Produktne berze

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, zemljoradnička zadruga ili ovlašćeni skladištar Direkcije prijavljuje se na sajtu Produktne berze Novi Sad, svakog radnog dana od 09:00 do 14,00 časova na adresi www.proberza.co.rs/otkup-kukuruza-2017/ počev od 31. oktobra.

Otkupljuje se merkantilni kukuruz domaćeg porekla, u rasutom stanju, koji mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, kao i sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa.

Cena merkantilnog kukuruza je 23,00 din/kg (u cenu je uračunat PDV), uskladištenog u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok plaćanja kupljenog merkantilnog kukuruza je do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilnog kukuruza.

Minimalna/maksimalna količina otkupa 

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od zemljoradničke zadruge je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkupljuje od ovlašćenog skladištara je 1.000 tona.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Republičkom direkcijom za robne rezerve potrebno je pribaviti sledeću dokumentaciju:

za registrovana poljoprivredna porodična gazdinstva:

– fotokopija ili odštampani primerak očitane lične karte,
– original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu), ne stariji od pet dana od dana prijave posredniku

za zemljoradničke zadruge:

– fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre
– Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu)
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana,

za ovlašćene skladištare:

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge i ovlašćeni skladištari u obavezi su da dostave i:

– potvrdu o uskladištenju,
– magacinski ulaz merkantilnog kukuruza, izdat od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,
– sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdate od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane privrednog društva ovlašćenog za kontrolu, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
– račun (ukoliko je prodavac obveznik PDV-a).

Za sve informacije možete pozvati berzu na brojeve telefona:
Maja Pena: +381 21 526 165;
Stoja Soro: +381 21 445 413;
Vaso Radojičić: +381 21 445 953;
Evica Milošević: +381 21 443 473;
Zlatko Beglerbegović: +381 21 445 406;
Dušan Radanović: +381 21 443 409;

KOMENTARIŠI