Uzelo je maha objavljivanje službenih dokumenata i službene evidencije lokalne samouprave na društvenim mrežama, reči su načelnice Gradske uprave, Suzane Bulajić. Problem nastaje, objašnjava načelnica Gradske uprave, u vezi zakonitosti pribavljanja tih dokumenata, tj. ne poštuju se zakonite procedue istih i u tom slučaju je dužnost ovlašćenih organa da procesuiraju svako vanzakonito pribavljanje.

Foto: Urban City

Bulajić je rekla da svaki građanin Požarevca putem zahteva za pribavljanje informacija od javnog značaja može dobiti bilo koji dokument i dobiti odgovore na bilo koja pitanja, ovo se naravno ne odnosi na dokumente koji nose oznaku službena tajna. Ona je još navela da je grad 2012. godine dobio priznanje kao jedna od najažurnijih lokalnih samouprava za dostavljanje informacija od javnog značaja i da ta ista lica i dalje obavljaju tu dužnost.

Načelnica je još jednom napomenula da nije problem u dokumentu nego u načinu na koji je dospeo u javnost i kršenju zakonskih procedura.

Načelnik finansija Milan Dabić se obratio medijima povodom slučaja realizacije dostavljanja mobilijara Gradu Požarevcu od strane crnogorske firme, gde sada u postupku predatom nadležnom sudu Grad Požarevac traži povraćaj avansa.

Foto: Urban City

Dabić je rekao da je Grad Požarevac planirao u odluci o budžetu grada za 2017. godinu, na inicijativu pomoćnice gradonačenika Svetlane Millutinović, sredstva u iznosu od 1.800.000 dinara za preuzimanje dela troškova donacije urbanih mobilijara od donatora sa kojim su vođeni razgovori još u 2016. godini.

Foto: Urban City

Nakon planiranja u budžetu došlo je do predloga ugovora o donaciji urbanih mobilijara za dečija igrališta čija je vrednost 90.380 evra, i po kome je donator Megastil d.o.o. Podgorica Crna Gora bio donator. Odatle proizilazi obaveza grada da firmi nadoknadi troškove prevoza, montaže i špedicije, u iznosu od 14.000 evra, a koje bi grad Požarevac avansno platio u iznosu od 40 odsto, odnosno 692.231 dinar i 20 para, a ostatak tek nakon isporuke i montaže. Učešće grada Požarevca od 14.000 evra predstavlja sufinansiranje pokrića troškova prevoza, montaže i špedicije koju donator organizuje a u cilju realizacije donacije. Nakon konsultacija sa Ministarstvom finansija dobili su odgovor da ne bi bilo umetno tražiti bankarsku garanciju na ovaj iznos i zato što ništa nije ukazivalo da do realizacije ugovora neće doći. Avans je preko NBS uplaćen donatoru u Crnoj Gori nakon čega je trebalo da dođe do realizacije donacije. Donator je tražio produženje roka za isporuku zbog pribavljanja određenih sertifikata za uvoz mobilijara. Zbog odugovlačenaj realizacije ugovora 17. jula pokrentu je postupak pred nadležnim sudom, iz pravobranilaštva dobili su odgovor da je pred nadležnim sudom pokrenut postupak. Dabić očekuje da će avans biti vraćen nakon sudskog postupka i grad neće biti oštećen za ovih 692 hiljade dinara.

Avans je preko NBS uplaćen donatoru u Crnoj Gori nakon čega je trebalo da dođe do realizacije donacije. Donator je tražio produženje roka za isporuku zbog pribavljanja određenih sertifikata za uvoz mobilijara. Zbog odugovlačenaj realizacije ugovora 17. jula pokrentu je postupak pred nadležnim sudom, iz pravobranilaštva dobili su odgovor da je pred nadležnim sudom pokrenut postupak. Dabić očekuje da će avans biti vraćen nakon sudskog postupka i grad neće biti oštećen za ovih 692 hiljade dinara.

Načelnica Gradske uprave Suzana Bulajić je još dodala da to nije ni prva, ni poslednja situacija, da je grad Požarevac u sporu zbog nekog novca sa drugom stranom. Grad je u skoro svim slučajevima naplatio svoja potraživanja.

 

KOMENTARIŠI